Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Αίτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για Αιολικά Πάρκα και Αγκυροβόλιο πλοίων στα Βάτικα

Αίτηση
Σταύρου Χριστάκου του Ηλία, Δημοτικού Συμβούλου
Παναγιώτη Νικολινάκου του Νικολάου
Μέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Μονεμβασίας ,
εκπρόσωποι της Μείζονος Αντιπολίτευσης
Προς
Κα Παναγιώτα Πριφτάκη, Αντιδήμαρχο,
Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

Ως εκπρόσωποι της Δημοτικής παράταξης της μείζονος Αντιπολίτευσης παρακαλούμε να τεθούν ως θέματα ημερήσιας διάταξης στην προσεχή συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας η συζήτηση και η λήψη απόφασης ως εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής θέματα

1. Σχετικά με την άσκηση από το Δήμο μας αίτηση ακύρωσης των αποφάσεων του Υπουργού περιβάλλοντος τις εξής αποφάσεις : Υπ.αριθ. οικ.202889/1-11-2012 απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΚΑ με θέμα « Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου « Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18,9 mw στη θέση Κοντορραχη και Σπαρτιλα Καρκανο, του Δήμου Μονεμβασίας, στην περιοχή του Ζαρακα Υπ αριθ. Οικ.202888/1-11-2012 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ με θέμα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 22,95 mw στη θέση Γαιδουροβουνι , του Δήμου Μονεμβασίας και Ευρώτα Λακωνίας.

2. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το αγκυροβόλιο των πλοίων στον όρμο των Βατικων. Εκπόνηση μελέτης από το Δήμο σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον όρμο των Βατικων, Νομική υποστήριξη από το Δήμο για την απομάκρυνση των πλοίων και την άρση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στο συγκεκριμένο θέμα μεταφέρουμε την άποψη των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης μας στην Δημοτική Ενότητα Βοιών, Πέτρου Τσάκου και Αντωνίου Χαραμή .

Σημειώνουμε ότι για τα παραπάνω θέματα ανήκουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής ποιότητας ζωής αφού σύμφωνα το (άρθρο 73 Ν.3852/2010) Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Άρθρο 1.Β. iii) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. Μολάοι 4 Φεβρουαρίου 2013

Οι αιτούντες
Σταύρος Χριστάκος
Παναγιώτης Νικολινάκος