Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Summer 2003, loading...

Loading summer 2003 από το e-Lakonia.gr

Λιμάνι Γυθείου, προβλέψεις και πορεία εξέλιξης του έργου

Το έργο της αναβάθμισης του Λιμανιού του Γυθείου αποτελεί σημαντικό λιμενικό έργο, δεδομένου ότι η ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης του προσήνεμου μώλου του και η συνακόλουθη δυνατότητα πρόσδεσης μεγαλύτερων και περισσότερων πλοίων θα το καταστήσει πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Λακωνία αλλά και για το σύνολο της Πελοποννήσου, επισημαίνει σε σχετική ερώτησή της στη Βουλή η Φεβρωνία Πατριανάκου.

Η ενίσχυση της τουριστικής δυναμικής και της εμπορευματικής διακίνησης αποτελούν οφέλη τέτοιας σημαντικότητας, ώστε να καθιστούν το συγκεκριμένο έργο μεγάλης σημασίας για τη τουριστική, αγροτική και εμπορική ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου.

Η ολοκλήρωση του έργου αυτού πνοής για την ευρύτερη περιοχή, για να αποδώσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη, πρέπει η αναβάθμιση του λιμανιού εκτός από ταχεία να είναι συνολικά και συνδυαστικά λειτουργική, τονίζει η Βουλευτής Λακωνίας και ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:

-Αν οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου παραμένουν σύμφωνες με τη μελέτη και την απόφαση ένταξης του έργου.
-Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ανά στάδιο του έργου και εάν αυτό εκτελείται εμπρόθεσμα, σε περίπτωση δε καθυστερήσεων, που οφείλονται αυτές.
-Εάν έχει εκπονηθεί μελέτη κυκλοφοριακής ικανότητας και προσπελασιμότητας στο λιμάνι του Γυθείου, σε σχέση με τις δυνατότητες και της παραλιακής ζώνης της πόλης.
-Εάν έχουν προβλεφθεί οδικοί άξονες, ώστε η προσπελασιμότητα εμπορευμάτων και επιβατών να είναι απρόσκοπτη από και προς τη λιμενική προβλήτα.
-Εάν έχει προβλεφθεί χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, ο οποίος να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι επιβάτες και οι επισκέπτες αλλά και τα μεγάλα ή/και βαρέα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Για την έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών, αναφορικά με την διαδικασία της Τηλεπισκόπησης, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

1) Τηλεπισκόπηση είναι ο έλεγχος των δηλώσεων των παραγωγών, με σκοπό την πληρωμή σε αυτούς της ενιαίας ενίσχυσης. Η επιστημονική ορθότητα και ακρίβεια των ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης είναι αναγνωρισμένη σε παγκόσμια επίπεδο και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, ανεξαρτήτως αναγλύφου περιοχής και φύσης των καλλιεργειών. Αυτά τα προβλήματα έχουνε λυθεί εδώ και αρκετά χρόνια.

2) Οι περιοχές που θα ελεγχθούν με Τηλεπισκόπηση, επιλέγονται τον Σεπτέμβριο κάθε έτους. Δηλαδή οι περιοχές που θα ελεγχθούν το 2013, επιλέγηκαν το Σεπτέμβριο 2012 , σύμφωνα με της προθεσμίες της ΕΕ. Η επιλογή γίνεται με κριτήρια τα οποία είναι, εκτός των άλλων, τα μεγάλα τεχνικά έργα που δεν απεικονίζονται στο υπόβαθρο. (π.χ. αυτοκινητόδρομος Λεύκτρο _ Σπάρτη)

3) Για το έτος 2013 επιλέχθηκαν 43 περιοχές ελέγχου σε όλη τη χώρα. Επισημαίνεται ότι κάποιοι νομοί έχουν περισσότερες της μίας περιοχές ελέγχου. Σε ουδεμία περίπτωση η τηλεπισκόπηση του 2013 σχετίζεται με την αντίστοιχη του έτους 2008 ή άλλων ετών. Το 2013 η τηλεπισκόπηση γίνεται σε ψηφιοποιημένα αγροτεμάχια , το 2008 έγινε πριν την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, που κατέληξε αδίκως σε βάρος εντίμων παραγωγών.

4) Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των ελέγχων με Τηλεπισκόπηση είναι τα κάτωθι:
• Εξοικονόμηση πόρων του κρατικού προϋπολογισμού Ανανέωση του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων
• χρησιμοποιώντας τους παραγόμενους οφθοφωτοχάρτες.
• Ελαχιστοποιείται η προσωπική επαφή των ελεγκτών με τους παραγωγούς, με συνέπεια να μπαίνουν μόνο αντικειμενικά κριτήρια στον έλεγχο
• Ταχύτερη ολοκλήρωση των ελέγχων και με μεγαλύτερη αξιοπιστία, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η έγκαιρη (πριν τα Χριστούγεννα του τρέχοντος έτους) και ορθή πληρωμή των παραγωγών.

5) Σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς η Χώρα οφείλει να ελέγχει τουλάχιστον το 5% ανά καθεστώς ενίσχυσης των δικαιούχων παραγωγών. Μη ολοκλήρωση των ελέγχων στο απαιτούμενο ποσοστό έγκαιρα σημαίνει καθυστέρηση, ή μη πληρωμή του συνόλου των παραγωγών της χωράς. Η μη συμμόρφωση σημαίνει δημοσιονομικές διορθώσεις δηλαδή πρόστιμα σε βάρος της χώρας από την ΕΕ. Οι έλεγχοι μέσω τηλεπισκόπησης που ενεργεί η Χώρα μας υπόκεινται σε ενδελεχείς ελέγχους από όλα τα Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Όργανα και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

6) Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με τις κατά τόπους ΕΑΣ επιλύει τα προβλήματα που αφορούν την πληρωμή των παραγώγων, και τα οποία δεν αφορούν σε «εκ προθέσεως ψευδείς δηλώσεις», αλλά οφείλονται σε προφανή λάθη κατά την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων στην δήλωση του παραγωγού, εξασφαλίζοντας τους ειλικρινής παραγωγούς, οι οποίοι δεν έχουνε να φοβηθούνε τίποτα. Μέχρι στιγμής από τις δηλώσεις παραγωγών στην ΕΑΣ Λακωνίας που διαθέτει άρτιο ψηφιακό υπόβαθρο ουδέν πρόβλημα έχει δημιουργηθεί. Επίσης από προληπτικό δειγματοληπτικό έλεγχο σε 40 τυχαία ΑΦΜ παραγωγών που έγινε από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν παρατηρήθηκε πρόβλημα.

7) Μετά το πέρας των ελέγχων με τηλεπισκόπηση και εφόσον προκύπτουν προβλήματα στους παραγωγούς από την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα δώσει την απαραίτητη προθεσμία, ώστε να γίνουν διοικητικές πράξης διόρθωσης, καθώς και επιτόπιος έλεγχος, όπου δεν λύνεται το πρόβλημα με την διοικητική πράξη, για τις περιπτώσεις εκείνες που θα κριθούν βάσιμες και αληθείς ( προφανή λάθη).

8) Στον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνισμοί προϋπολογισμού άνω των 4,5 εκ. ευρώ για την πλήρη ανανέωση του συστήματος αναγνώρισης των αγροτεμαχίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

Κατερίνα Δαμιανάκου


Κατερίνα Δαμιανάκου Παρουσίαση της 25ετούς πορείας μου στον κόσμο της τέχνης... εδώ οι υπέροχες δημιουργίες με θέμα το Γύθειο.

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Ημιμαραθώνιος Πάρνωνα "Τα Καρυάτεια"

Ο Α.Σ. "Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ" με την συμμετοχή του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών, της Πυρασφαλείας Καρυών, της τράπεζας αίματος Καρυών και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Καρυών διοργανώνει τον Ημιμαραθώνιο Πάρνωνα «ΤΑ ΚΑΡΥΑΤΕΙΑ», στη μνήμη του Γεωργίου Θ. Σκιούρη, και επιδιώκει να προστεθεί στο καλεντάρι των αθλητών και αθλούμενων, να αναδείξει το μεράκι των διοργανωτών και την φιλοξενία των Καρυατών.

Η αφετηρία και ο τερματισμός ορίζονται στην κεντρική πλατεία των Καρυών, ενώ η διαδρομή έχει μήκος 20,3 χλμ. και ακολουθείται μια πανέμορφη και ασφαλτοστρωμένη σε όλο το μήκος της διαδρομή στις παρυφές του Πάρνωνα με καταπληκτική θέα του Ταϋγέτου. Η εκκίνηση έχει υψόμετρο 916 μέτρα και οι υψομετρικές διαφορές είναι 120 μέτρα. Το αθλητικό αυτό γεγονός λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά το Σάββατο 8 Ιουνίου 2013, με ώρα εκκίνηση 18:00. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής για τον 1ο αγώνα λήγει την 3 Ιουνίου 2013.


Πληροφορίες: Προκύρηξη Αγώνα Χάρτης Διαδρομής Αίτηση Συμμετοχής

ενα αδέσποτο γονίδι ... στο κυπαρίσσι

φωτογραφία: Γιάννης Πουλάκης

Σεμινάριο Κατάρτισης ΣΕΜ στη Σκάλα

Σεμινάριο Κατάρτισης ΣΕΜ, Σκάλα-Λακωνία

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ΜΑΝΗ

Σε είδα: στη Μονεμβασιά

της Λένας Διβάνη από το protagon.gr

Σε είδα στη Μονεμβασιά να διατηρείς παραδοσιακό (δηλαδή, ακριβό) ξενώνα που στοχεύει στον λεγόμενο "ποιοτικό Τουρισμό". Βέβαια, στη ρεσεψιόν είχες μια κυρία που στα παράπονα απαντούσε "μάλλον δεν συνεννοηθήκατε με μένα, αλλά με κάποιον άλλον". Στο μπρέκφαστ, επίσης, είχε μια άλλη κυρία που τα αυγά τα έκανε μόνο βραστά γιατί πού να χτυπάς ομελέτες τώρα. Και αν ήθελες να σιδερώσεις ένα ρούχο, δυστυχώς, σιδερώστρα έψαξες, αλλά δεν βρήκες.

Τι να σου πω; Εγώ ωραία πέρασα, αλλά έχω νέα για σένα: ο ποιοτικός τουρίστας που κυνηγάς θέλει και ποιοτικές υπηρεσίες. Αν νομίζεις ότι θα εξακολουθήσεις να πουλάς μόνο τη θέα, σε βλέπω να μένεις μόνος σου με τη θέα...

Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Nα ανταμώσουμε και να πιούμε ένα κρασί στη μνήμη του Δημ. Λιαντίνη

«Έλληνες θα ειπεί όσο ζεις, να δοξάζεις με τους γείτονες τον ήλιο και τον άνθρωπο.

Και να παλεύεις με τους συντρόφους τη γη και τη θάλασσα.

Και σαν πεθάνεις, να μαζεύουνται οι φίλοι γύρω από τη μνήμη σου, να πίνουνε παλιό κρασί, και να σε τραγουδάνε»

Δ. Λιαντίνης (Γκέμμα).

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από τον αυτοθέλητο θάνατο του Δημήτρη Λιαντίνη, ο αδερφός του, Γιώργος Νικολακάκος, επιθυμεί να ενημερώσει ότι το σπίτι που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Έλληνας στοχαστής στη Λιαντίνα Λακωνίας, θα είναι όλη τη μέρα ανοιχτό την 1η Ιουνίου (Σάββατο). Για να ανταμώσουμε και να πιούμε ένα κρασί στη μνήμη του.

(Στη φωτογραφία ο Λιαντίνης στην αυλή του πατρικού του)

Σπάρτη | Μουσείο | Λεωνίδας

Από τους lakonistas

Σεμινάριο Κατάρτισης ΣΕΜ στη Σκάλα Λακωνίας

Σεμινάριο Κατάρτισης ΣΕΜ στη Σκάλα Λακωνίας

Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

γύρω γύρω όλοι και στη μέση... ΡΑΕ

Tην εμφάνισή τους έκαναν οι απαντήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με τον πρόεδρο της κ. Νίκο Βασιλάκο, του ΥΠΕΚΑ, με τον υφυπουργό του κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου, της ΔΕΗ, με τον πρόεδρό της και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Αρθούρο Ζερβό, του ΔΕΔΔΗΕ, με τον πρόεδρό του και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γιώργο Κόλλια, και του ΛΑΓΗΕ, με τον πρόεδρό του και διευθύνοντα σύμβολο κ. Γκαρή, στην ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη διερεύνηση των στοιχείων που προέκυψαν από την έρευνά μας σχετικά με την Aegean Power/Hellas Power και τις παράδοξες αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Τις απαντήσεις τις έχουμε αναρτήσει αυτούσιες και μπορείτε να τις διαβάσετε. Εμείς πιστεύουμε ότι συνοψίζονται ωραιότατα στη φράση «γύρω - γύρω όλοι και στη μέση ο Μανώλης». Τον Μανώλη τον ψάχνουμε.

  Εναγωνίως περιμέναμε τις απαντήσεις για το ρεπορτάζ μας, που αποδεικνύει ότι η εταιρεία Aegean Power, με συνιδιοκτήτες τους κ.κ. Βασίλη Μηλιώνη και Γιώργο Μελισσανίδη, φέσωσε το ελληνικό δημόσιο με 90.000.000 ευρώ. Ο τίτλος του ρεπορτάζ του Λευτέρη Χαραλαμπόπουλου, το οποίο δημοσιεύτηκε στο UNFOLLOW 16, ήταν «Aegean Power / Hellas Power: Οι συνέταιροι Β. Μηλιώνης & Γ. Μελισσανίδης και ο ρόλος της ΡΑΕ». Όσο η ΡΑΕ, το ΥΠΕΚΑ, η ΔΕΗ, ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΛΑΓΗΕ, ετοίμαζαν το πόνημα τους με τίτλο «Γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο Μανώλης», ο Γιώργος Μελισσανίδης αποκτούσε τον ΟΠΑΠ και ο Βασίλης Μηλιώνης αποφυλακιζόταν από το Κορυδαλλό καταβάλλοντας εγγύηση 100.000 ευρώ.

 Τα στοιχεία της έρευνάς μας έχουν κατατεθεί στη Δικαιοσύνη. Οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης αναζητούν 300 εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς του εξωτερικού από τις εταιρείες Hellas Power (πρώην Aegean Power) και Energa, χρήματα που ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο. Τα 90 εκατομμύρια ευρώ αποδείξαμε στο ρεπορτάζ ότι αφορούν ενέργειες τις εταιρείας Aegean Power μέχρι τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο του 2011 που έγινε αποδεκτή η αλλαγή επωνυμίας και μόνο σε Hellas Power. Σε λογαριασμούς της εταιρείας Aegean Power τα χρήματα δεν βρέθηκαν. Ας απαντήσουν οι συνέταιροι Β. Μηλιώνης & Γ. Μελισσανίδης πού βρίσκονται. Στο καίριο ερώτημα αν έγινε ή όχι αλλαγή μετοχικής σύνθεσης, απάντησε η ΡΑΕ στην επιστολή της: «Δεν έχει επέλθει καμία απολύτως μεταβολή στο μετοχικό έλεγχο, αφού οι άμεσοι μέτοχοι παρέμειναν οι ίδιοι σε σχέση με την προηγούμενη στη τέταρτη σειρά, Υπουργική απόφαση τροποποίησης της εν λόγω άδειας προμήθειας ». Σημείωση: Αναφέρεται στην τότε απόφαση, όπου ο Β. Μηλιώνης και ο Γ. Μελισσανίδης κατέχουν από 50%. 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η δικαιοσύνη δεν στράφηκε εναντίον του κ. Γιώργου Μελισσανίδη, διότι αυτός εμφάνισε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό όταν κλήθηκε για ανάκριση, όπου φέρεται να έχει μεταβιβάσει τις μετοχές του. Σύμφωνα με τον νόμο περί ενέργειας, ωστόσο, καμία αλλαγή μετοχικής σύνθεσης δεν γίνεται αποδεκτή, αν η ΡΑΕ δεν γνωμοδοτήσει θετικά. Το αξιοπερίεργο είναι ότι ο λειτουργός της Δικαιοσύνης δεν... γνώριζε το νόμο περί ενέργειας και θεώρησε ότι το ιδιωτικό συμφωνητικό απαλλάσσει τον Γιώργο Μελισσανίδη.

Θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι η Δικαιοσύνη, καθώς και βουλευτές που διατηρούν την απαραίτητη για τη Δημοκρατία ανεξαρτησία σκέψης, ασχέτως με ποιο κόμμα έχουν εκλεγεί, θα επιμείνουν στη δημόσια διερεύνηση των στοιχείων αυτών. Αναρτούμε την πλήρη έρευνα, όπως δημοσιεύτηκε στο τεύχος 16 του UNFOLLOW:

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Αλύπα, ο τόπος δίχως λύπη...

Αφορμή για εξόρμηση το Σαββατοκυριακο...

Μάνα μου Ελλάς

Ο Ευρώτας και η Σπάρτη

ο Ευρώτας είναι μία πραγματικά ξεχωριστή σελίδα, για το μοναδικό τοπίο του Ευρώτα και της περιοχής της Σπάρτης. Σκηνικό των μύθων και της ιστορίας, έμπνευση για ζωγράφους και λογοτέχνες, δεμένο με τη ζωή των κατοίκων της περιοχής, το τοπίο αυτό έχει υποβαθμιστεί από δεκαετίες παρεμβάσεων και αδιαφορίας και κινδυνεύει άμεσα με βίαιη καταστροφή. Η σελίδα θα εμπλουτίζεται τακτικά, και είναι ανοικτή σε προσθήκες, προτάσεις, ερωτήσεις και σχόλια.
φωτογραφία: από το Μενελάιο, 1923 Ο Ευρώτας και η Σπάρτη όπως φαίνονται από το Μενελάιο, σε φωτογραφία της Αμερικανίδας αρχαιολόγου Dorothy Burr Thompson (1923).

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Κάνε τη Μουσική, γίνε η Γιορτή! Η γιορτή ξεκινάει...

Έχουμε την χαρά να ανακοινώσουμε ότι τα Κύθηρα προετοιμάζονται για την 3η τους Γιορτή Μουσικής!

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θέλουμε να προσφέρουμε την ευκαιρία σε όλα τα είδη μουσικής να ακουστούν, ενώνοντας ερασιτέχνες, φιλόδοξους μουσικούς, καταξιωμένους επαγγελματίες και κοινό σε μια μεγάλη και μοναδική μουσική συνάντηση: την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής. Την Παρασκευή 21 Ιουνίου ξεκινάμε στην Πλατειά Άμμο! Καλλιτέχνες απ’ όλο το νησί, καλείστε να μετέχετε στην μεγαλύτερη συναυλία, τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου!

Ελάτε να γιορτάσουμε το καλοκαιρινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με μοναδικές εκδηλώσεις σ’ ολόκληρα τα Κύθηρα. Κάνε τη Μουσική, γίνε η Γιορτή! Είναι η φράση που ανοίγει το Πανελλαδικό Κάλεσμα Συμμετοχής. Με το μότο αυτό επαγγελματίες και διοργανωτές καλείστε να μας δηλώσετε τις εκδηλώσεις σας οι οποίες αρκεί να έχουν ελεύθερη είσοδο, για να στολίσουν το Εορταστικό πρόγραμμα του νησιού!

Με την συμβολή όλων το πρόγραμμα αυτό θα κυκλοφορήσει σ΄ ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου αλλά και σε ειδικό έντυπο υλικό. Όσοι επιθυμούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την Γιορτή Μουσικής θα χαρούμε να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Το τελικό πρόγραμμά θα αποσταλεί στα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής στις 25 Μαΐου όποτε το αργότερο μέχρι τις 24 παρακαλούμε για την επικοινωνία σας. Ευχαριστούμε τους μουσικούς και όλους τους υποστηρικτές της γιορτής. Με την στήριξη των φορέων και επιχειρηματιών που θα ανακοινωθούν σύντομα αναμένουμε την επικοινωνία σας και σας ευχόμαστε να περάσετε μια εξαιρετική Γιορτή και ένα δροσερό καλοκαίρι!
Η Μάνη αποτελεί το ακρότατο της Ελλάδας και της Ευρώπης στον Νότο. Άεναο πέρασμα Aνθρώπων και πολιτισμων στο μυστηριακό σταυροδρόμι του Κάβο Ματαπά... εξαιρετικές φωτογραφίες και βίντεο απότη Μάνη του σήμερα...
Το Νησάκι της Κρανάης σε φωτογραφία του Π. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΤΗ από το υπέροχο ιστολόγιο "ΜΑΝΗ Μάνα Γη" με ματιές κυρίως στο χθές της Μάνης αλλά & στο σήμερα.

Σημεία ψηφοφορίας για τις εκλογές ανάδειξης προέδρου της ΟΝΝΕΔ

Με ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζονται τα σημεία σε όλη τη χώρα ως εκλογικά κέντρα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου της ΟΝΝΕΔ.
Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 7 π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 7.00 μ.μ. με δικαίωμα ψήφου να έχουν όλοι οι νέοι που έχουν γεννηθεί από 01.01.1981 έως και 31.12.1995 καθώς και όσοι γεννηθέντες το 1996 ή το 1997, Κύπριοι και Έλληνες ομογενείς έχουν εγγραφεί στον ειδικό ηλεκτρονικό εκλογικό κατάλογο μέσω της διαδικασίας των προεγγραφών. Απαραίτητη για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας, είτε προσωρινής βεβαίωσης αστυνομικής αρχής, είτε διαβατηρίου, είτε στρατιωτικής ταυτότητας.

Αναλυτικά, τα σημεία ψηφοφορίας στον Νομό Λακωνίας είναι τα εξής:
1) Σπάρτη- ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΔΕ-- ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 95
2) Γύθειο- ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
3) Αρεόπολη- ΑΡΕΟΠΟΛΗ ΜΠΟΥΤΙΚ HOTEL- ΠΛ. ΑΘΑΝΑΤΩΝ
4) Σκάλα- ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
5) Νεάπολη- ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΠΛ. ΗΡΩΩΝ 4

Ανησυχητική μείωση των μελισσοσμηνών
Μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου

Αναλυτικά στοιχεία για το ποσοστό της μείωσης των μελισσοσμηνών ανά Νομό και αναζήτηση των αιτίων του φαινομένου, καθώς και ενημέρωση για τη θέση της χώρας μας στο ζήτημα της πρόσφατης προσωρινής απαγόρευσης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της χρήσης τριών εντομοκτόνων (νεονικοτινοειδών), που κρίθηκαν ότι συνδέονται με το φαινόμενο αυτό, ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η Φεβρωνία Πατριανάκου.
εικόνα: Γενικά Αρχεία του Κράτους Λακωνίας
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους μελισσοκόμους αλλά και με αδημοσίευτα στοιχεία της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σημαντική μείωση των μελισσοσμηνών, η οποία ξεπερνά πανελλαδικά το 40%, με πολυδιάστατες επιπτώσεις τόσο στην παραγωγή μελιού, όσο και στην ισορροπία της βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος και συνακόλουθα της διατροφικής αλυσίδας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει την απαγόρευση της κυκλοφορίας τριών συγκεκριμένων εντομοκτόνων, ως αποδεδειγμένα συνδεόμενων με το φαινόμενο της εξόντωσης των μελισσών, στηριζόμενη σε σχετική μελέτη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Η Βουλευτής Λακωνίας, ζητά επιπλέον, με την ερώτησή της αυτή, να ενημερωθεί σχετικά με την ύπαρξη και τα αποτελέσματα μελετών για την επίδραση και άλλων παραγόντων στη βιωσιμότητα των μελισσοσμηνών και συγκεκριμένα την επίδραση της λειτουργίας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της Βουλευτού έχει ως εξής:
Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τους μελισσοκόμους αλλά και με αδημοσίευτα στοιχεία της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος, παρατηρείται μεγάλη μείωση των μελισσοσμηνών, με συνεπαγόμενες επιπτώσεις στην παραγωγή μελιού. Την τελευταία δεκαετία η μείωση αυτή ξεπερνά πανελλαδικά το 40%, ενώ σε περιοχές, όπως η Αττική, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 90%. Στη Λακωνία δε, εκτιμάται περίπου στο 50%.

Οι διαστάσεις του προβλήματος είναι ιδιαίτερα σημαντικές αλλά και πολυδιάστατες:
- Σοβαροί κίνδυνοι για τη μελισσοκομία, με ευρύτερες συνέπειες, λαμβανομένων υπόψη της ποιότητας του ελληνικού μελιού και της εξαγωγικής του δυναμικής, καθώς και της εξέχουσας θέσης που κατέχει η χώρα μας στην επαγγελματική μελισσοκομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Όπου δεν υπάρχουν μέλισσες, το περιβάλλον νοσεί, καθώς το έντομο αυτό, λόγω της επικονίασης, αποτελεί τον απόλυτο δείκτη υγείας της βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος, καθώς και συνακόλουθα της διατροφικής αλυσίδας.
- Τα έντομα – επικονιαστές συνεισφέρουν στην αγροτική παραγωγή σε περισσότερες από 150 καλλιέργειες της Ευρώπης, ενώ η μέλισσα είναι ο κύριος επικονιαστής στη φύση.

Κύριο αίτιο για την εκδήλωση του γενικευμένου αυτού προβλήματος, το οποίο παρατηρείται και σε άλλες χώρες και λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, είναι συγκεκριμένα φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη που εξέδωσε τον περασμένο Ιανουάριο η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).
Σημειωτέον ότι τα φυτοφάρμακα αυτά έχουν τοξικότητα 7.000 φορές ισχυρότερη από εκείνη του DDT, του εντομοκτόνου που είχε απαγορευθεί τη δεκαετία του 1970, παραμένουν στο περιβάλλον για μήνες ή και έτη, ενώ είναι υδατοδιαλυτά και έχουν ήδη βρεθεί σε υπόγεια ύδατα.

Στηριζόμενη στην ως άνω μελέτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την απαγόρευση της κυκλοφορίας των τριών συγκεκριμένων νεονικοτινοειδών, ως αποδεδειγμένα συνδεόμενων με την εξόντωση των μελισσών. Σημειωτέον ότι και τα τρία αυτά εντομοκτόνα κυκλοφορούν ευρέως στη χώρα μας.

Υπέρ της πρότασης αυτής της Επιτροπής ψήφισαν 15 κράτη, κατά της πρότασης ψήφισαν 8 κράτη, ενώ 4 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, απείχαν της ψηφοφορίας.

Συγκεκριμένα, τα 27 κράτη-μέλη κλήθηκαν να ψηφίσουν επί της έφεσης που κατέθεσε η Commission στην Επιτροπή Εφέσεων των Βρυξελλών ζητώντας να επανεξεταστεί η πρότασή της για απαγόρευση της χρήσης εντομοκτόνων που συνδέεται με τη μαζική εξόντωση μελισσών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Γερμανία, η οποία απείχε κατά την πρώτη ψηφοφορία, μετακινήθηκε από την αρχική της θέση και ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης, παρά το γεγονός ότι ο ένας από τους δύο ομίλους που διαθέτει στην αγορά τα φυτοφάρμακα που θα απαγορευθούν, είναι γερμανικός.

Παρ’ ότι δεν συγκεντρώθηκε η ειδική πλειοψηφία που απαιτείται, των 255 ψήφων, η Commission έκρινε ότι η πρόταση, που συγκέντρωσε τελικά 180 ψήφους, έχει αρκετούς νέους υποστηρικτές, οι οποίοι μετακινήθηκαν από την αρχική τους θέση και για το λόγο αυτό προέβη στην προσωρινή απαγόρευση των τριών εντομοκτόνων από τον προσεχή Δεκέμβριο και για 2 χρόνια.

Η αναστολή της χρήσης των συγκεκριμένων εντομοκτόνων αφορά τις καλλιέργειες του αραβόσιτου, της ελαιοκράμβης, του ηλιοτρόπιου και του βαμβακιού.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους μελισσοπαραγωγούς, παρατηρείται μείωση του πληθυσμού των μελισσοσμηνών σε περιοχές όπου έχουν τοποθετηθεί κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πάρκα κλπ.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1.- Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, σε ποιο ποσοστό ανέρχεται η μείωση των μελισσοσμηνών τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και ανά περιοχή και ειδικότερα ποια είναι η κατανομή των μειώσεων ανά Νομό;
2.- Ποια είναι η θέση της χώρας μας για το εν λόγω ζήτημα και βάσει ποιων στοιχείων, ευρημάτων και σχετικών μελετών και ερευνών διαμορφώθηκε;
3.- Έχουν ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση της Ελληνικής θέσης και με ποιο τρόπο, τόσο η μελέτη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), όσο και τυχούσες αντίστοιχες μελέτες άλλων κρατών – μελών που υπερψήφισαν την πρόταση;
4.- Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές είχαν οδηγίες από την Ελληνική Κυβέρνηση για τη στάση που τήρησαν και στις δύο ψηφοφορίες;
5.- Υπάρχουν μελέτες για την επίδραση και άλλων παραγόντων στη βιωσιμότητα των μελισσοσμηνών και συγκεκριμένα την επίδραση της λειτουργίας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και ποια είναι τα αποτελέσματά τους;
6.- Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες μελέτες, προτίθεται το Υπουργείο να ερευνήσει άλλα αίτια μείωσης των μελισσοσμηνών;

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

H ζωή στο βυζαντινό Μυστρά

Το παιχνίδι «Μυζηθράς» που ετοίμασε η 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σπάρτης, στο πλαίσιο της έκθεσης «Ώρες Βυζαντίου-Έργα και Ημέρες στο Βυζάντιο», και που διανέμεται στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά ως επιτραπέζιο παιχνίδι, στο πλαίσιο του εορτασμού των «Παλαιολογείων 2013», θα αναπαραστήσουν μαθητές της Ε’ και της ΣΤ’ δημοτικού των σχολείων της Σπάρτης, ταξιδεύοντας στο παρελθόν κι ανιχνεύοντας την ιστορία του Μυστρά μέσα στην Καστροπολιτεία.

Πρόκειται για ένα μεγάλο, ιστορικό παιχνίδι που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Μαΐου, από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με κανονισμένα ραντεβού υποδοχής των μαθητών του δήμου Σπάρτης.

Οι μαθητές θα παίξουν μαθαίνοντας βασικά θέματα της ζωής, οργάνωσης και λειτουργίας στα βυζαντινά χρόνια του Μυστρά, θα περπατήσουν, θα ανακαλύψουν, θα ζωγραφίσουν και θα εξερευνήσουν την καλύτερα σωζόμενη βυζαντινή καστροπολιτεία. 

Η όλη διοργάνωση τελείται υπό την αιγίδα του δήμου Σπάρτης και του Νομικού του Προσώπου Αθλητισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος καθώς και της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ενώ συνδιοργανωτές είναι ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος «Ολυμπιακό Κέντρο Σπάρτης», το 300ό Σύστημα Προσκόπων Σπάρτης, τo παράρτημα Σπάρτης του ΕΕΣ και φοιτητές του πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

το: ΟΧΙ, σημαίνει ΟΧΙ. Σώστε το ΝΕΡΟ, σώστε τη ΖΩΗ!

Μυστράς η Βυζαντινή Καστροπολιτεία

Στους πρόποδες του Ταΰγετου, 5 χιλ. από την πόλη της Σπάρτης βρίσκεται ο λόφος του Μυστρά - της ερειπωμένης Βυζαντινής πολιτείας.

Η σιωπή, το ρυάκι που κυλάει στο πλάι του μονοπατιού, η βροχή που πέφτει ή το κελάηδημα των πουλιών, μας βοηθούν να αφήσουμε έξω από το Μυστρά τις συνήθειές μας και τη βιασύνη μας. Ας αφεθούμε στη γοητεία της βυζαντινής πολιτείας. Ας φανταστούμε τις αρχόντισσες να περνούν πάνω από τα "διαβατικά" (τις μικρές καμάρες που ένωναν μεταξύ τους τα σπίτια) για να μη λερώσουν τα ρούχα τους. Άς έρθουμε στη θέση του τελευταίου Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, του Κωνσταντίνου ΙΑ΄ του Παλαιολόγου την ώρα της στέψης του στο ναό της Μητρόπολης. Υποψιαζόταν άραγε το τέλος της Κωνσταντινούπολης και το δικό του θάνατο; Στο μπαλκονάκι του Παλατιού των Δεσποτών, στην κορυφή του λόφου, ποια πριγκίπισσα ονειρευόταν στο φως του φεγγαριού; Τι να σκεφτόταν οι αγιογράφοι της Περιβλέπτου, όταν ζωγράφιζαν τον αυστηρό Παντοκράτορα, ώρες ξαπλωμένοι στις σκαλωσιές; Με άλλα λόγια ας επικοινωνήσουμε μ' αυτόν το μυστηριώδη και γοητευτικό τόπο. Ας περπατήσουμε λίγο μόνοι μας, μακριά από τους άλλους. Το μυστικό του Μυστρά είναι η σιωπή.

Ο Μυστράς αρχίζει να αποτελεί οικισμό μετά την παραχώρησή του από τους Φράγκους στους Βυζαντινούς το 1262 και την πρώτη εγκατάσταση Ελληνικού πληθυσμού γύρω από την ακρόπολη. Η ανάπτυξη της πόλης είναι ραγδαία, με αποτέλεσμα το 1289 η "κεφαλή της κατά την Πελοπόννησον χώρας και των κάστρων της Βασιλείας" να μεταφερθεί από τη Μονεμβασιά στο Μυστρά, ο οποίος είναι καταλληλότερος γι' αυτό το ρόλο, διαθέτει μια εύφορη πεδιάδα, που του εξασφαλίζει πλούτο, βρίσκεται σε μια φυσικά οχυρή θέση, που προσφέρει ασφάλεια στους κατοίκους του, και αποτελεί τη βάση που χρειάζεται ο στρατός για να καταλάβει τα εδάφη του πριγκιπάτου της Αχαΐας. Τα κάστρα, το παλάτι των Δεσποτών, τα σπίτια των αρχόντων τα σπίτια των φτωχών, τα μοναστήρια και οι εκκλησίες, μας δίνουν μια ακριβή εικόνα του πώς ήταν τότε οι Βυζαντινές πολιτείες. Ο Μυστράς στην εποχή της ακμής του, ήταν πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής και συγκέντρωνε σοφούς, καλλιτέχνες και λόγιους. Εκεί το 1400 μ.Χ., ο Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων ίδρυσε την περίφημη σχολή του. Ο Μυστράς με την επικράτειά του, περιβαλλόμενος από πλήθος Φράγκικων και Λατινικών κρατιδίων και κτήσεων, είναι το μόνο βυζαντινό νοτιοελλαδικό έδαφος. Το 1349 αποκτά Δεσπότη, τον Μανουήλ Καντακουζηνό, γιο του αυτοκράτορα Ιωάννη Στ΄ Καντακουζηνού: "τον υιόν έπεμψεν Δεσπότην τον Μανουήλ… πρόνοιαν ποιησάμενον την δυνατήν".

"Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΡΕΩΣ"
Η διακυβέρνηση του Μυστρά από το Δεσπότη είναι αυστηρά συγκεντρωτική και απολυταρχική, ανάλογη με αυτή που ασκεί ο Αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη. "Δεσπότης του Μορέως" διορίζεται ο αμέσως επόμενος του διαδόχου του θρόνου της Βασιλεύουσας, συνήθως ο δευτερότοκος γιος του Αυτοκράτορα. Το Δεσποτάτο κυβερνούν διαδοχικά δύο ηγεμονικές οικογένειες, αρχικά κυριαρχεί η οικογένεια των Καντακουζηνών, την οποία διαδέχονται οι Παλαιολόγοι.

ΤΑ ΠΑΛΑΤΙΑ
Έδρα και κατοικία του Δεσπότη και της οικογένειάς του αποτελεί το συγκρότημα των Παλατιών, που δεσπόζει με την επιβλητική παρουσία του στο μοναδικό πλάτωμα του λόφου, ικανό να φιλοξενήσει ένα τέτοιο οικοδόμημα. Πρόκειται για ένα σύνολο κτισμάτων, που άρχισε να κτίζεται σχεδόν αμέσως μετά την ίδρυση του κάστρου του "Μυζηθρά" και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 15ου αιώνα. Η συνεχής προσθήκη κτιρίων σκοπό είχε να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της διοικητικής αρχής που στέγαζε. Στα σπίτια που υψώνονται γύρω από τα Παλάτια, πιθανότατα κατοικούν τα μέλη της αριστοκρατίας του Μυστρά, από την οποία προέρχονται και οι αξιωματούχοι του Δεσποτάτου.

Η "ΑΥΛΗ" ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ
Ο Δεσπότης, στην προσπάθειά του να μιμηθεί τη μεγαλοπρέπεια της Βυζαντινής αυλής της Κωνσταντινούπολης, μεταφέρει στο Μυστρά το διοικητικό μοντέλο που επί αιώνες εφαρμόζεται εκεί, με τους ίδιους τίτλους και την ανάλογη ιεραρχική τάξη, το ίδιο τυπικό και την ίδια ενδυματολογία. Οι τίτλοι δηλώνουν, εκτός από τα ουσιαστικά καθήκοντα των διαφόρων αξιωματούχων, το ρόλο και τη θέση που τους αρμόζει να κατέχουν στις επίσημες τελετές και ακροάσεις. Τίτλους φέρουν συνήθως μέλη της ντόπιας ή Κωνσταντινουπολίτικης αριστοκρατίας. Και οι απλοί άρχοντες όμως δεν αποκλείεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, λόγω του πλούτου που κατέχουν. Η αριστοκρατία του Μυστρά κατοικεί σε μεγάλα αρχοντικά. Τα περισσότερα από αυτά είναι κτισμένα στην Πάνω Πόλη του Μυστρά. Στην Κάτω Πόλη, τα γνωστότερα αρχοντικά είναι του Φραγκόπουλου και του Λάσκαρη. Tα σημαντικότερα μνημεία και αρχιτεκτονικά σύνολα της περιοχής είναι:

Οχυρώσεις: Το Φράγκικο κάστρο με τις επάλξεις και τους πύργους είναι έργο του Γουλιέλμου Β΄ Βιλλεαρδουίνου. Μεταγενέστερες προσθήκες έγιναν από Βυζαντινούς και Τούρκους.

Τείχη: Διατάσσονται σε δύο ισχυρά οχυρωμένους περιβόλους που ενισχύονται από ψηλούς τετράγωνους πύργους και είναι έργα της υστεροβυζαντινής περιόδου.

Μητρόπολη ή ΄Αγιος Δημήτριος: Μεικτού αρχιτεκτονικού τύπου ναός, δηλ. τρίκλιτη βασιλική στο ισόγειο με νάρθηκα και κωδωνοστάσιο (β΄μισού 13ου αιώνα) και σταυροειδής εγγεγραμμένος στον όροφο (προσθήκη α΄ μισού 15ου αιώνα). Τοιχογραφίες διαφόρων τεχνοτροπιών που χρονολογούνται από το 1270/80 έως το πρώτο τέταρτο του 14ου αιώνα, ενώ εκείνες του τρούλου στον 15ο αιώνα.

Ναός Αγ. Θεοδώρων: Έργο των μοναχών Δανιήλ και Παχωμίου, οκταγωνικού τύπου, με πλευρικά παρεκκλήσια, κτισμένος μεταξύ των ετών 1290 και 1295, με τοιχογραφίες του τέλους του 13ου αιώνα.

Οδηγήτρια: Έργο του ηγουμένου Παχωμίου, το 1310, μεικτού αρχιτεκτονικού τύπου (βλ. Μητρόπολη) με νάρθηκα και πλευρικά παρεκκλήσια. Εξαιρετικής τέχνης τοιχογραφίες της περιόδου 1312-1322, ορισμένες από τις οποίες συνδέονται με την τέχνη της Κωνσταντινούπολης.

Αγία Σοφία: Σταυροειδής εγγγεγραμμένος ναός με τρούλο, δικιόνιου τύπου, κτίσμα των μέσων του 14ου αιώνα, με παρεκκλήσια και κωδωνοστάσιο. Σώζονται αξιόλογες τοιχογραφίες στο ιερό και στα παρεκκλήσια.

Μονή Περιβλέπτου: Το καθολικό είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με τρούλο, δικιόνιου τύπου με παρεκκλήσια και δίπλα Πύργος-Τράπεζα. Οι τοιχογραφίες του ναού είναι άριστα έργα διαφόρων καλλιτεχνών του τρίτου τέταρτου του 14ου αιώνα.

Ευαγγελίστρια: Σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με τρούλο, δικιόνιου τύπου, με τοιχογραφίες που χρονολογούνται στην αρχή του 15ου αιώνα.

Μονή Παντάνασσας: Το καθολικό, μεικτού αρχιτεκτονικού τύπου (βλ. Μητρόπολη), με εξωτερικές στοές και κωδωνοστάσιο. Εξαιρετικής τέχνης τοιχογραφίες στον όροφο και στο ιερό, που χρονολογούνται γύρω στα 1430, ενώ αυτές του ισογείου είναι του 18ου αιώνα.

Παλάτια των Δεσποτών του Μυστρά (Καντακουζηνών-Παλαιολόγων). Μεγάλο κτιριακό συγκρότημα σε σχήμα Γ με διαφορετικής χρήσης κτίρια, κτισμένα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους (13ος-15ος αιώνας).

Από την πληθώρα των αστικών οικοδομημάτων που σώζονται στον οικισμό του Μυστρά τα πλέον ενδιαφέροντα είναι το Παλατάκι, το Αρχοντικό Φραγκόπουλου και το Αρχοντικό Λάσκαρη.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ:
1204: Φράγκοι και Λατίνοι στρατιώτες της Δ' Σταυροφορίας πολιορκούν και καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη. Οι αρχηγοί τους μοιράζονται μεταξύ τους τα εδάφη της Aυτοκρατορίας και η γαλλική οικογένεια των Βιλλεαρδουίνων λαμβάνει ως φέουδο το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου. Με έδρα την Ανδραβίδα καταφέρνουν να υποτάξουν τους τοπικούς άρχοντες. Για να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους τοποθετούν φρουρές σε διάφορα κάστρα της Πελοποννήσου, που είτε προϋπήρχαν είτε κτίζονται από τους ίδιους τους Φράγκους για αυτό το σκοπό. Ανάμεσα στις πόλεις που καταλαμβάνουν είναι και η Λακεδαιμονία, η "βυζαντινή Σπάρτη". Η περιοχή, όπως αναφέρει το "Χρονικόν του Μορέως", μαγεύει τους Φράγκους πρίγκιπες που κτίζουν ένα παλάτι κοντά στην πόλη και το επισκέπτονται συχνά. Δυο ανυπόταχτα φύλα όμως μαστίζουν την περιοχή με την παρουσία τους: οι Σλάβοι Μελιγγοί εγκατεστημένοι στον Ταΰγετο εδώ και αιώνες και οι Έλληνες Τσάκωνες που κατοικούν στον Πάρνωνα.
1249: Για να προστατέψει τις κτήσεις του ο πρίγκιπας Γουλιέλμος Βιλλεαρδουίνος επιλέγει τον κοντινό στην πόλη της Λακεδαιμονίας, φυσικά οχυρό λόφο του "Μυζηθρά". Εκεί κτίζει κάστρο και εγκαθιστά φράγκικη φρουρά. Το περίεργο όνομα του λόφου οφείλεται πιθανόν στο σχήμα του ή στο όνομα ή το επάγγελμα του ιδιοκτήτη της περιοχής.
1259: Δέκα χρόνια μετά οι Φράγκοι ηττώνται από τους Βυζαντινούς στη μάχη της Πελαγονίας και ο Γουλιέλμος συλλαμβάνεται αιχμάλωτος.
1261: Η Αυτοκρατορία επανακτά την πρωτεύουσά της, Κωνσταντινούπολη, μετά από αιφνιδιαστική έφοδο μιας μικρής βυζαντινής στρατιάς με επικεφαλής τον Στρατηγόπουλο και ο Αυτοκράτορας, Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος, για να ελευθερώσει τον Φράγκο ηγεμόνα απαιτεί την παράδοση τριών κάστρων, της Μονεμβασιάς, της Μάνης και του "Μυζηθρά".
1262: Οι Φράγκοι παραδίδουν το κάστρο του Μυζηθρά στους Βυζαντινούς, όταν η Λακεδαιμονία στην κοιλάδα του Ευρώτα παραμένει Φράγκικη. Γρήγορα, όμως, όλη η περιοχή ξαναπερνά στη βυζαντινή κυριαρχία, όταν η ανασφάλεια του κάμπου αλλά και η κρατική κατεύθυνση θα οδηγήσουν τους κατοίκους της Λακεδαιμονίας από νωρίς στο λόφο του "Μυζηθρά".
1289: Ο Μυστράς, έχοντας πια κυριαρχήσει στη γύρω περιοχή, γίνεται έδρα της "κεφαλής της κατά την Πελοπόννησον χώρας και των κάστρων της βασιλείας", του διοικητή δηλαδή των Βυζαντινών κτήσεων της Πελοποννήσου, ο οποίος μέχρι τότε ήταν εγκατεστημένος στη Μονεμβασιά.
1349-1380: Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έχει συρρικνωθεί σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα ο Μυστράς, που κυριαρχεί στη Λακωνία και σε μέρος της Αρκαδίας, να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επαρχίες της. Η απόσταση από την πρωτεύουσα είναι μεγάλη και ανάμεσά τους βρίσκονται εχθρικές ηγεμονίες. Ο Αυτοκράτορας Ιωάννης Στ΄ Καντακουζηνός αποφασίζει να ενισχύσει αυτή την απομακρυσμένη επαρχία προσφέροντάς της αυτονομία και ορίζοντας ισόβιο ηγεμόνα της τον δευτερότοκο γιο του, "δεσπότη" Μανουήλ. Έτσι ιδρύεται το ημιαυτόνομο Δεσποτάτο του Μορέως με πρωτεύουσα το Μυστρά.
Με συνετή και δυναμική διακυβέρνηση το Δεσποτάτο θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική, οικονομική και πνευματική ζωή του Βυζαντίου λίγο πριν τη δύση του, και σύντομα θα συμπεριλάβει κάτω από την εξουσία του όλη σχεδόν την Πελοπόννησο.
1383: Το Δεσποτάτο περνάει στην αυτοκρατορική οικογένεια των Παλαιολόγων, με πρώτο εκπρόσωπό της τον Θεόδωρο Α' Παλαιολόγο.
Η ακμή και η εμβέλεια που αποκτά ο Μυστράς κάνει συχνές τις αυτοκρατορικές επισκέψεις. Αυτοκρατορικοί πρίγκιπες στέλνονται για να ολοκληρώσουν την παιδεία τους και Κωνσταντινουπολίτες άρχοντες εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, για να εγκατασταθούν στην καστροπολιτεία με την αξιόλογη πνευματική κίνηση.
1423: Οι Τούρκοι με επικεφαλής τον Τουραχάν μπέη εισβάλουν στην Πελοπόννησο και για πρώτη φορά λεηλατούν την περιοχή γύρω από το Μυστρά. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος σειράς εισβολών με σκοπό τη επίδειξη δύναμης από την πλευρά των Τούρκων.
1443-1448: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γίνεται Δεσπότης του Μυστρά. Οι Βυζαντινοί έχουν πια κυριαρχήσει σε όλη σχεδόν την Πελοπόννησο.
1448: Ο Κωνσταντίνος διαδέχεται στον αδελφό του Ιωάννη Η΄ στο θρόνο της Βασιλεύουσας και σύμφωνα με την παράδοση, στέφθηκε Αυτοκράτορας στο μητροπολιτικό ναό του Αγίου Δημητρίου, στο Μυστρά.
1453: Στις 29 Μαΐου οι Τούρκοι κάτω από τις διαταγές του σουλτάνου Μωάμεθ του Πορθητή καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη.
1460: Κάτω από την ασφυκτική πίεση των Τούρκων έξω από τα τείχη και αποδυναμωμένος από την εμφύλια διαμάχη που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στους δύο τελευταίους ηγεμόνες του, ο Μυστράς αναγκάζεται να παραδοθεί στους Τούρκους. Ακολούθως, γίνεται πρωτεύουσα του σαντζακιού της Πελοποννήσου. Η οικονομική ακμή της πόλης του Μυστρά συνεχίζεται και κατά τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας, χάρη στην παραγωγή και εμπορία μεταξιού.
1687-1715: Μικρό διάλειμμα στη μακραίωνη τουρκική κατάκτηση είναι η περίοδος της Ενετοκρατίας στην Πελοπόννησο.
1770: Τα Ορλωφικά και η συμμετοχή της πόλης σε αυτό το επαναστατικό κίνημα θα σημάνουν και την παρακμή της. Ο Μυστράς καταστρέφεται από στρατιωτικό σώμα επανδρωμένο από Αλβανούς, μεγάλο μέρος του χριστιανικού πληθυσμού σκοτώνεται, εξανδραποδίζεται ή αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πόλη.
1821: Ο Μυστράς συμμετέχει στον ξεσηκωμό του Γένους.
1830: Η Ελλάδα ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος.
1834: Ιδρύεται η νέα πόλη της Σπάρτης και μεγάλο μέρος των κατοίκων του Μυστρά εγκαθίσταται σε αυτή, με αποτέλεσμα τη σταδιακή συρρίκνωση του οικισμού και την κατάληξή του σε μικρό χωριό. Οι τελευταίοι κάτοικοι της καστροπολιτείας θα την εγκαταλείψουν στις αρχές της δεκαετίας του 1950, μετά την απαλλοτρίωση του χώρου από το ελληνικό κράτος. Είχε προηγηθεί η κήρυξή της σε αρχαιολογικό χώρο το 1922.

11ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας

Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

η επική "Μάχη της Κρήτης"

Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία

Δελτίο Τύπου Θέμα: Απόσπασμα εκ του Ν. 2963/2001 - ΦΕΚ 268Α/23.11.2001

Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις 

Άρθρο 12
Εκσυγχρονισμός υποδομών και λεωφορείων
9. Τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία μετά την ισχύ του νόμου αυτού, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα κλιματισμού.

Τα αστικά λεωφορεία που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Ελλάδα δύνανται να φέρουν εξοπλισμό για την πρόσβαση και ασφαλή μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα. Τα λεωφορεία ιδιοκτησίας των φορέων συγκοινωνιακού έργου και μέχρι ποσοστού τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού στόλου αυτών φέρουν υποχρεωτικά τον εξοπλισμό του προηγούμενου εδαφίου.

Άρθρο 15
Υποχρεώσεις
1. Οι συγκοινωνιακοί φορείς και τα όργανα αυτών: ιδ. απαγορεύουν τη μεταφορά ζώων, πλην των περιπτώσεων ζώων συνο¬δείας αναπήρων ή μικρών κατοικίδιων ζώων, που μεταφέρονται με κατάλ¬ληλα για το σκοπό αυτόν μέσα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μετά Τιμής Εκ του Δ.Σ.
Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας
Διεύθυνση: Κλεομβρότου 50 Τ.Κ. 23100
Τηλ. 27310-83335, Κιν. 6932-312-912

«Φίλοι της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης»

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης, το Σωματείο «Φίλοι της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης» και η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας συνδιοργανώνουν έκθεση ζωγραφικής του Λάκωνα εικαστικού-αγιογράφου Ιωάννη Π. Παπουλάκου με τον τίτλο «Κοχλίες».

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 26 Μαϊου 2013 και ώρα 20:30 στη Βιβλιοθήκη ( 2ος όροφος).

Θα παρουσιάσει η Δρ. Γεωργία Κακούρου- Χρόνη, Διευθύντρια της Κουμανταρείου Πινακοθήκης Σπάρτης.

Διάρκεια έκθεσης: 26 Μαϊου- 15 Ιουνίου 2013 ( ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης). Η εκδήλωση πραγματοποιείται για τη στήριξη του Σωματείου «Φίλοι της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης» και την ανάδειξη του ρόλου της Βιλβιοθήκης Σπάρτης.

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Βίντεο για τη Λακωνία

Η Λακωνία μέσα από βίντεο και εικόνες από Μάνη, Σπάρτη, Ελαφόνησος, Μονεμβασία, Βάτικα, Ζάρακας κ.α. από το e-Lakonia.gr

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Παρανομη Αλιεία στο Λακωνικό Κόλπο.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Βουλευτής Λακωνίας, κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος, κατέθεσε την ερώτηση με αρ. πρωτοκόλλου 9657/12-04-2013 προς τον Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου, σχετικά με τα περιστατικά παράνομης αλιείας στον Λακωνικό κόλπο, από το ακρωτήρι Ξυλής του Δήμου Μονεμβασίας έως το ακρωτήρι Μούντα του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Στην ερώτηση τονίζεται ότι, παρά τις ισχύουσες τοπικές απαγορεύσεις αλιείας που προέρχονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, δυστυχώς σημειώνονται πολυάριθμα περιστατικά παράνομης αλιείας, κυρίως από μηχανότρατες, οι οποίες παραβιάζουν τους περιορισμούς αλίευσης που αφορούν συνήθως την ελάχιστη απόσταση από την ακτή καθώς και το είδος, το μέγεθος και την ποιότητα των αλιευμάτων.

Ο κ. Γρηγοράκος ρωτά τον Υπουργό σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να αποφευχθούν τα περιστατικά παράνομης αλιείας και υπεραλίευσης, να διατηρηθεί βιώσιμη η εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, να μην πλήττονται οικονομικά οι παράκτιοι αλιείς και να προστατεύεται το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Κατά δεύτερο λόγο, ζητά να κατονομαστούν τα μέτρα που εφαρμόζει το Υπουργείο, ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την αλιεία (ΕΚ 1967/2006) στην περιοχή.

Στην ανωτέρω ερώτηση , ο Υπουργός, κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, απάντησε τα εξής: Για την προστασία της ευρύτερης περιοχής του Λακωνικού Κόλπου υφίστανται τοπικές απαγορεύσεις αλιείας σύμφωνα με το βασιλικό διάταγμα 917/1966 και το προεδρικό διάταγμα 16/2009, όπως αυτά ισχύουν, καθώς και την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/1865/09-02-2004.

Στην εν λόγω περιοχή δραστηριοποιούνται κυρίως μικρά επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και ελάχιστα με άδεια χρήσης του εργαλείου «μηχανότρατα». Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην περιοχή αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής Γυθείου δραστηριοποιείται μία (01) μηχανότρατα κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Οι Λιμενικές Αρχές Γυθείου και Νεάπολης Βοιών προβαίνουν σε συχνούς αλιευτικούς ελέγχους με όλα τα διαθέσιμα μέσα για την διαπίστωση τήρησης της αλιευτικής νομοθεσίας. Από 01-01-2011 έως 19-04-2013 έχουν διενεργηθεί από τη Λιμενική Αρχή Γυθείου συνολικά διακόσιες ογδόντα επτά (287) επιθεωρήσεις σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, τριακόσιοι οκτώ (308) έλεγχοι σε σημεία εκφόρτωσης αλιευμάτων και έχουν βεβαιωθεί σαράντα οκτώ (48) παραβάσεις.

Για την ίδια χρονική περίοδο έχουν διενεργηθεί από τη Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών τριακόσιες είκοσι τρεις (323) επιθεωρήσεις σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, διακόσιοι ενενήντα εννέα (299) έλεγχοι σε σημεία εκφόρτωσης αλιευμάτων και έχουν βεβαιωθεί ογδόντα πέντε (85) παραβάσεις.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής παρέχει κατάλληλες οδηγίες προς τις Λιμενικές Αρχές της χώρας για την εντατικοποίηση των αλιευτικών ελέγχων με συνεχή επιτήρηση σε 24ωρη βάση, την αποτροπή παραβάσεων και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους παραβάτες της ισχύουσας αλιευτικής νομοθεσίας.

Στη Λακωνία του του ΄50 και του ΄60

Λακωνία, 28-10-1960. Πανηγυρικός λόγος από την δασκάλα του χωριού σε εθνική επέτειο. Ο χωροφύλακας την κοιτάζει μάλλον περίεργα, προφανώς η δασκάλα θα είπε κάτι επιλήψιμο...
Εσωτερικό του Δημοτικού Σχολείου στα Βελανίδια, μεταξύ 1950 και 1960. 
Χωρίς θέρμανση αλλά με θέληση.

Το προαύλιο στο Δημοτικό σχολείο στα Βελανίδια Λακωνίας. Χαρακτηριστική φωτογραφία του δασκάλου με τους μαθητές. Μετρήστε πόσα παιδιά φοράνε παπούτσια...
Τη δεκαετία του ΄50 η Νεάπολη με τσιμεντένιο προβλήτα, καραβόσκαρα, λεωφορεία και φορτηγά εποχής...
φωτογραφίες: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Φ. ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

Τον τελευταίο καιρό η παιδεία μας ταλανίζεται από διαδοχικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, ενώ η δημόσια εκπαίδευση, ιδιαίτερα η δευτεροβάθμια, βομβαρδίζεται με νόμους και Π.Δ., τα οποία πλήττουν κατακτημένα εργασιακά δικαιώματα και υποβαθμίζουν τη διδακτική διαδικασία και το περιεχόμενο της γνώσης.

Οτιδήποτε έχει κατακτηθεί με τους αγώνες και διατηρούσε μέχρι σήμερα κάποια ισορροπία σε μιαν ανταγωνιστική κοινωνία, η οποία βιώνει τις δυσμενέστερες οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών, έχει σχεδόν εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση, πολλαπλών προβλημάτων που αφήνουν την παιδεία έκθετη και εντελώς ανοχύρωτη στον κυκλώνα της κρίσης. Τα προβλήματα αυτά είναι: συγχωνεύσεις δημόσιων σχολείων, κατάργηση σχολικών μονάδων, συμπτύξεις τμημάτων, ακόμη και στις κατευθύνσεις, αναστολή επ΄αόριστον διεξαγωγής του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., με αποτέλεσμα χιλιάδες φιλόλογοι – και όχι μόνο – να αναμένουν ματαίως να διορισθούν, αύξηση κατά δύο ώρες εβδομαδιαίως του ωραρίου διδασκαλίας των καθηγητών, παρακώλυση πρόσληψης αναπληρωτών για την κάλυψη των διδακτικών κενών.

Οι φιλόλογοι αλλά και όλοι οι εκπαιδευτικοί, καλούνται να εργασθούν, υπό αντίξοες συνθήκες και με περικοπή μεγάλου μέρους των αποδοχών τους, βιώνοντας, ιδιαίτερα οι νεοδιόριστοι, τους πλέον επαχθείς όρους διαβίωσης.

Επιπρόσθετα, οι ήδη διορισμένοι και κατέχοντες οργανική θέση εκπαιδευτικοί βρίσκονται υπό τη δαμόκλεια σπάθη της μετάθεσης ή ακόμη και της απόλυσης, που συνδέονται με την πολυσυζητημένη αξιολόγηση, η οποία φαίνεται ότι δεν αποσκοπεί στη βελτίωση του εκπαιδευτικού, αφού ελλείπει παντελώς κάθε είδους επιμόρφωση, αλλά, αντίθετα, συνδέεται, απλώς με τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη. Εξάλλου, η εφαρμογή της αξιολόγησης στην εκπαίδευση πρέπει ασφαλώς να συνδυαστεί με ορισμένες προϋποθέσεις, και όχι να αποτελεί μια στείρα διεκπεραιωτική διαδικασία. Άλλωστε, οι λεγόμενες καινοτομίες του Νέου Σχολείου, όπως ερευνητική μέθοδος (project), ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ποικίλες διαθεματικές δράσεις, πιλοτικά προγράμματα κ.ά., παράλληλα με την αξιολόγηση, δεν μπορούν, κατά γενική ομολογία, να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, χωρίς την απαιτούμενη θεωρητική, μεθοδολογική και επιστημολογική βάση.

Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.) παρακολουθεί με αγωνία και έκδηλη ανησυχία τα τεκμαινόμενα, που προκαλούν, ως είναι φυσικό, τις εύλογες αντιδράσεις των Τοπικών Συνδέσμων Φιλολόγων και του φιλολογικού κόσμου, στο σύνολό του.

Μείζον θέμα ηθικής τάξης, νομιμότητας και επαγγελματικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των φιλολόγων προέκυψε πρόσφατα με την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατά την τέταρτη επιμορφωτική περίοδο, β΄ επιπέδου της πράξης, «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη». Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής δόθηκε αδιακρίτως το δικαίωμα, σε ποσόστωση 20%, σε καθηγητές άλλων ειδικοτήτων (θεολόγων, ξένων γλωσσών, νομικών), που διδάσκουν μάθημα β΄ ανάθεσης, δηλ. στην περίπτωσή μας Ιστορία, να επιμορφωθούν μαζί με τους φιλολόγους. Το μάθημα της Ιστορίας συνεχίζει, έτσι, την οδό της απαξίωσης, υπαγόμενο στη διάθεση άλλων ειδικοτήτων και αποτελώντας εύκολη λύση για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους.

Η ΠΕΦ διαφωνεί και διαμαρτύρεται για όλες αυτές τις ρυθμίσεις και προτίθεται να αγωνισθεί σθεναρά, με τους λοιπούς φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και ιδιαίτερα του φιλολόγου.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.

Λαμπρός ο εορτασμός της Παναγίας
Χρυσαφίτισσας στη Μονεμβασία

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με την αρμόζουσα εκκλησιαστική τάξη , την Δευτέρα του Θωμά, οι Μονεμβάσιοι τίμησαν την πολιούχο τους ,την Παναγία τη Χρυσαφίτισσα. Αρκετοί προσκυνητές από τη Μονεμβασία μα και από τη γύρω περιοχή κατέκλυσαν τόσο την παραμονή όσο και την κυριώνυμο ημέρα το ναό της, για να προσκυνήσουν τη θαυματουργό εικόνα της , να απευθύνουν την προσευχή τους, να προσφέρουν το τάμα τους, να την ευχαριστήσουν.

Την παραμονή της εορτής, Κυριακή του Θωμά, τελέστηκε στον κατάμεστο Ιερό Ναό της Παναγίας της Χρυσαφιτίσσης, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ευσταθίου, συμπαραστατούμενου από πλειάδα ιερέων της ευρύτερης περιοχής. Το θείο λόγο κήρυξε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Σεραφείμ Κοσμάς. Μετά το πέρας του Εσπερινού τελέστηκε Ιερά Παράκληση στην Παναγιά μας και έπειτα ο Όρθρος και η Νυκτερινή Θεία Λειτουργία.

Νωρίς το πρωί της κυριωνύμου ημέρας μεταφέρθηκε η Ιερά Εικόνα της Παναγίας μας στο Μητροπολιτικό Ναό του Ελκομένου Χριστού, όπου τελέστηκε ο Όρθρος και εν συνεχεία πολυαρχιερατική θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, συνεπικουρούμενου από το Βοηθό Επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως μας Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ανδρούσης κ. Θεόκτιστο, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο, και από ιερείς της περιοχής.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Μονεμβασίας, ακολούθησε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος μέσα στις δρομικές και τα καλντερίμια της Βυζαντινής καστροπολιτείας. Ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης μας περαίνοντας ευχαρίστησε τους τοπικούς φορείς και τις Αρχές της περιοχής για τη συμμετοχή και την άρτια οργάνωση και ευταξία της όλης πανηγύρεως.

Τόσο την παραμονή όσο και την κυριώνυμο ημέρα σύσσωμες οι Αρχές του τόπου και οι τοπικοί άρχοντες έδωσαν το ¨παρών¨. Παραβρέθηκαν,η Αντιπεριφεριάρχης κα Ντία Τζανετέα, ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κος Ηρακλής Τριχείλης, οι Αντιδημαρχοι , μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας, οι βουλευτές Λακωνίας κα Πατριανάκου και κος Δαβάκης, ο διοικητής του ΚΕΕΜ. κος Μακρής, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λακωνίας κος Μαρουδάς, ο διοικητής του Α.Τ. Μολάων κος Γιάννου, ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Μολάων κος Τσολομύτης και ο Λιμενάρχης Μονεμβασίας κος Περδίκης .

Η Παναγία μας, η επονομαζόμενη Χρυσαφίτισσα, ας είναι αρωγός, βοηθός και προστάτιδα στη ζωή κάθε πιστού.

ανάρτηση: Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης
φωτογραφίες: foto siahos 

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Οι Σπόροι της ζωής

Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου 2013 το ΚΠΕ Καστρίου, o Σύλλογος Ορειβατών Οικολόγων Τρίπολης , ο Δήμος Τρίπολης , ο Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αρκαδίας, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών με τη στηριξη της κοινότητας “Πελίτι”, οργανώνούν τη 2η Διήμερη Οικοσυνάντηση.
Θέμα: «Οι Σπόροι της ζωής» Στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της διαφύλαξης, καλλιέργειας και ανταλλαγής των παραδοσιακών σπόρων, της υπεύθυνης χρήσης αγαθών για τη διατροφή και την καθαριότητα και της κομποστοποίησης σαν λύσεις για το περιβάλλον και την αειφορία. 
Στην οικοσυνάντηση αυτή, θα συμμετέχουμε και εμείς την Kυριακή 19 Mαϊου 2013 με διανομή σπόρων παραδοσιακών ποικιλιών.

από τη Λακωνία και την Ελαφόνησο στο "Σταυρό του Νότου".


οι Λάκωνες, από την Ελαφόνησο, "Salonumuz Klimalidir" σήμερα Πέμπτη 16 Μάη 2013 live στο Σταυρό του Νότου

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΟΙ, του 2004 από τον συγγραφέα Στέφανο Μυτιληναίο.

Η ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τα τελευταία χρόνια όλο και πληθαίνουν εκείνοι οι οποίοι αμφισβητούν την ινδοευρωπαϊκή θεωρία, η οποία υποστηρίζει ότι οι λαοί της Ευρώπης κατάγονται από την Ινδία ή από κάποιο άλλο μέρος της κεντρικής Ασίας, και ότι κατά την διάρκεια της προϊστορίας οι μακρινοί μας πρόγονοι εισέβαλαν στην Ευρώπη, αφομοίωσαν ή εξόντωσαν τους αυτόχθονες Ευρωπαίους και επεβλήθησαν εκείνοι στην θέση τους ως οι νέοι κύριοι της ηπείρου μας.

Επειδή, λοιπόν, η ινδοευρωπαϊκή θεωρία έχει ζωή δύο αιώνων και κάτι, και επειδή ξεκίνησε ως συγκριτική γλωσσολογική υπόθεσις και στην πορεία προέκυψε να διδάσκεται και να εξαπλώνεται ως ιστορική αλήθεια, εμείς θα επιχειρήσουμε, βασιζόμενοι στα αρχαία κείμενα, αλλά και στην σύγχρονη επιστήμη, να δείξουμε ότι οι Ινδοευρωπαίοι αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες πλάνες της ιστορίας, ιδίως εις ό,τι αφορά τους Έλληνες. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

Περιεχόμενα Εισαγωγικόν Σημείωμα Πρόλογος
Κεφάλαιον Πρώτον: Τι υποστηρίζουν οι Ινδοευρωπαϊστές
Κεφάλαιον Δεύτερον: Αποδείξεις δια το αυτόχθον των Ελλήνων
Κεφάλαιον Τρίτον: Η απόσχισις των Ελλήνων από τους Πελασγούς
Κεφάλαιον Τέταρτον: Οι γραμμικές γραφές ανατρέπουν την ινδοευρωπαϊκή θεωρία
Κεφάλαιον Πέμπτον: Η Πελασγική ομοφυλία αντί της Ινδοευρωπαϊκής
Κεφάλαιον Έκτον: Η πελασγική εισβολή στην Ινδία Βιβλιογραφία

Διαβάστε σήμερα, πλέον: Απόγονοι των Μινωιτών οι σημερινοί Κρήτες

Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

η Καταστροφή της Ελλάδας...

Ο Σον Κόνερι απαγγέλει την Ιθάκη του Καβάφη

"THYMOS"

ο Βασίλης Μανίκας είναι 16 ετών.

Λάκωνας, από το Γύθειο, ζει στο Τοροντο Καναδά. Μέσα από τη μικρού μήκους ταινία του προβάλλει τον Ελληνισμό και τις αξιές του ανώ με αυτή παράλληλα συμμετέχει στο διαγωνισμό του Greek America Foundation's Film and Foto Week.

Η ταινια μου "THYMOS" εχει φτασει στους τελικους και χρειάζεται την υποστήριξη μας, με "LIKE" στο youtube (κλικ εδώ) που μετράει ως ένας ψήφος στο διαγωνισμό.

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Λιαντίνης - "όποιος χτυπάει ξύλο..."

Οδός Λιαντίνη

Αυτές τις μέρες συμπληρώνονται 15 χρόνια από την αυτοθέλητη έξοδο από τη ζωή του Λιαντίνη.

Μια συμβολική κίνηση του δήμου Τεμπών (με πρωτοβουλία του δημότη κ. Φάνη Βουλιώτη) είναι να βαπτίσει έναν δρόμο σε ένα μικρό παραθαλάσσιο οικισμό, τα Μεσάγκαλα, βορειοανατολικά της Λάρισας, «Οδός Λιαντίνη».

Μακριά από το θόρυβο της αγοράς και τη σύγχυση του καιρού «Ο γνήσιος δημιουργός ανατέλλει κάποτε στη μνήμη των ανθρώπων, αφού προηγουμένως πεθάνει στη γνώση τους.

Αυτός είναι ο κανόνας. Και εξαίρεση το ανάποδο». Έτσι είπε, έτσι το ήθελε.

Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

.Diros Cave - 3D (cross eye - single camera) .

η Γιορτή της Μητέρας

Η γιορτή της μητέρας ή Ημέρα της Μητέρας είναι κινητή εορτή προς τιμήν της μητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του μήνα Μάη. Δηλαδή την Κυριακή 12/5/13, άυριο...

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Καλολαιρινές συναντήσεις

Γιάννης Ρίτσος-Οδυσσέας Ελύτης: Η συνομιλία των δύο ποιητών μέσα από τα ποιήματα των μαθητών του Α1 του Β' Τοσιτσείου-Αρσακείου Γυμνασίου Εκάλης (Τριήμερο Ποίησης). Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κέλλυ Αυγουστίνου, φιλόλογος.

Ταύγετος

"Η γειτονιά των ονείρων"Αύριο, Σάββατο, 11 Μαΐου το απόγευμα στις 8μ.μ. στην αίθουσα του Σαϊνοπουλείου Πνευματικού Κέντρου στη Σπάρτη θα γίνει η παρουσίαση του του βιβλίου της Ρούλας Σαμαϊλίδου.

"Η γειτονιά των ονείρων".

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Ε.Ο.Σ. Σπάρτης

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος (Ε.Ο.Σ.) Σπάρτης πραγματοποιεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα αναβάσεών του και σε συνεργασία με τον αδελφό Σύλλογο Αρκάδων Ορειβατών & Οικολόγων (Σ.Α.Ο.Ο.), ορεινή πεζοπορική εξόρμηση με αφορμή τα εγκαίνια νέου μονοπατιού στο Δυτικό Μαίναλο, την Κυριακή, 12 Μαΐου 2013.

 Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν επίσης συνορειβάτες από τους : ΕΟΣ Τρίπολης, ΕΟΣ Αχαρνών, ΕΟΣ Καλαμάτας.

Η ομάδα θα κινηθεί στη διαδρομή Στεμνίτσα – Ι. Μονή Προδρόμου - αρχαία Γόρτυνα – Ι. Μονή Καλαμίου – παραποτάμια διαδρομή στο Λούσιο -Γέφυρα Ατσίχολου.

(Βαθμός δυσκολίας : Α-Β (Εύκολη – Μέτρια). Διάρκεια πορείας : περίπου 5.30 ώρες). Αναχώρηση στις 7.45 το πρωί της Κυριακής με Ι.Χ. από το Κλειστό Γυμναστήριο για Τρίπολη, όπου και θα γίνει μετεπιβίβαση σε λεωφορείο του ΣΑΟΟ.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον αρχηγό της εξόρμησης : Σπύρο Λιναρδάκη 6973537944), το αργότερο μέχρι αύριο, μεσημέρι Παρασκευής .

Πάσχα στη Λακωνία

Αναμφισβήτα η φωτογραφία της Λακωνίας για το Πάσχα 2013 από την Ελαφόνησο και τον Κρούπη Ηλία

Με πάνω από 300 πρωτογενή like και 70 κοινοποιήσεις ταξιδεύει την Λακωνία σε όλη τη γη.

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Πάσχα στη Λακωνία

Έξαιρετική φωτογραφία στους Βουτιάνους σπό το Πρόεδρο της ΛΕΦΩΣ, Γιάννη Γκλέκα

Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Του Αγιώργη στον "Πίσω Αγιώργη"

Ο "Πίσω Αγιώργης" βρίκεται στον Άγιο Νικόλαο στα Βάτικα κοντά στον Καβομαλιά και όπως θα δείτε είναι η ζεύξη της Μάνης με τη Κρήτη και τον Πειραιά...

ΓΛΥΚΥΤΑΤΟΝ ΕΑΡ .....

Φωνάξτε την καλύτερη ορχήστρα του κόσμου ,το πρώτο βιολί ,την καλύτερη φωνή που υπάρχει ,χρησιμοποιείστε τέλος όποιο μελωδικό μέσον θέλετε. Θα δείτε ότι τίποτα απ’όλα αυτά δεν μπορεί να φέρει την Άνοιξη τόσο πειστικά ,αισθαντικά ποιητικά,όπως τη φέρνουν τα πρωινά κελαηδίσματα των πουλιών . Τι ωραία ,τι ακατάστατα τραγουδιέται όλη θαρρείς η χαρά όλου του κόσμου ,έτσι ωραία όσο κι η ίδια είναι ,κι όσο ακατάστατη. Έξω από τα παράθυρά σου.Κι είναι πια το παράθυρο στην πιο λυρική του χρησιμότητα ,καθώς ανοίγει για να χυθεί μέσα στο δωμάτιο και στην οξύτατη ακοή μερικών αισθημάτων μας όλος τούτος ο πανηγυρικός. Πιο εξωλογικό τρόπο διαφημίσεώς της δεν θα μπορούσε να βρει ,και πιο μαγικό. Όλα τα πράγματα γίνονται ,τούτη την εποχή ,πουλιά ,κι οι σιδερένιες σκέψεις πουλιά ,κι όλο το άλαλο μέλλον, ξαφνικά,αηδόνι. Καταντάει πια να χάνεις την υπόστασή σου ,τρίλια γίνεσαι ,κι έξω οι συννεφιές και νοτιάδες ,γίνεσαι θαυμάσιο αντηχείο άπαυστης αισιοδοξίας.Στήθι Λάζαρε. Τούτες λοιπόν οι φωνές των πουλιών θα έφταιξαν σήμερα το πρωί. Εισχώρησαν φαίνεται στον ύπνο μου και σκήνωναν ένα αστείο όνειρο αλλά τόσο θεόπεμπτο. Βρέθηκα ,λέει ,πάνω στα καλώδιο του ηλεκτρικού. Κι επειδή την αυτοκριτική μου την ασκώ και κατά τα όνειρα ακόμα ,το θέαμα που παρουσίαζα ήταν πολύ γελοίο καθώς αγωνιζόμουνα να ισορροπήσω ,έτοιμη να γκρεμιστώ από στιγμή σε στιγμή . Όλο το καλώδιο γεμάτο πουλιά θορυβημένα από την παρουσία μου κι από τα τραντάγματα που τους έκαναν οι απελπισμένες κινήσεις μου .
Ήταν πια να πέσω , όταν ένα πουλί παράτησε το καθισιό του ,ήταν φαίνεται ένα πουλί που ανήκε σε ένα φιλανθρωπικό σωματείο ,άρχισε να πηγαίνει από το ένα πουλί στο άλλο ,και τείνοντας έναν περιστασιακό δίσκο ,έλεγε ,ρίπτετε το φτερό σας ,κατά το ρίπτετε τον όβολό σας ,ή ακόμα ό,τι έχετε ευχαρίστηση ,κι άλλα σχετικά από την ορολογία των εκκλησιών ,των επαιτών και των φιλανθρώπων. Τα καημένα τα πουλάκια μαδούσαν ένα δύο φτεράκια από πάνω τους και τα έριχναν στο δίσκο. Άμα τέλειωσε ο έρανος ,το καλό πουλί πέταξε κοντά μου κι άρχισε να μου φυτεύει τα φτερά πάνω στο σώμα μου. Τώρα ,μου λέει ,μπορείς να πετάξεις ,αλλά εγώ δεν σάλευα. Ήξερα, πια,την είχα πάθει.Αυτό το ίδιο όνειρο ,ούτε μία ούτε δυο φορές προθυμοποιήθηκε να με κάνει ιπτάμενη δυνατότητα προσαρτώντας στο σώμα μου δανεικά φτερά. Και πως νομίζεις ότι τα όνειρα κολλάνε επάνω σου αυτά τα σύμβολα για κάθε πτήση. Με κόλλα αιωνιότητος; Όχι, με σάλιο σκέτο. Για αυτό είχα την τύχη του Ίκαρου χωρίς να έχω την φιλοδοξία του να κάνω ρεκόρ ήλιου ,μήτε και τη δόξα του βέβαια ,τα πέλαγα στα οποία πέφτοντας καταποντίστηκα να βαπτιστούν με το όνομα της διάσημης αποτυχίας μου. Με το όνομα της δικής μου πτώσης δε βαπτίστηκε και δε δοξάστηκε κανένας βυθός. Πέτα,πέτα μου φώναζαν τα άλλα πουλάκια, αλλά εγώ εκεί. Περίμενα να ξημερώσει και να κατέβω ασφαλής από το όνειρο ,πατώντας στη γερή σκάλα που θα μου έστηνε η πραγματικότητα.

ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ - εκτος σχεδίου

Από το Χάρακα και τον Σπύρο Πετρολέκα

Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

το ΠΑΣΧΑ του Γκέμπελς


Ακινητοποίηση Γερμένη από fon1972

Μεγάλη Παρασκευή, Μπαλιά (Κόστα) - Άγιος Νικόλαος Βοιών Λακωνίας

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το παραδοσιακό παιχνίδι "Μπαλιά" ή "Κοστα" που παίζεται κατά την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας στο χωριό μας αναβιώνει και πάλι!

Κάθε Μεγάλη Εβδομάδα, με αποκορύφωμα τη σεπτή Μεγάλη Παρασκευή, συνηθίζεται από παλιά στον Άγιο Νικόλα να παίζεται το ομαδικό παιχνίδι κόστα. Παίζεται σ' ένα πλάτωμα του δρόμου, σ' ένα σπιτότοπο ή στην αυλή ενός καφενείου από νεαρούς ή και ώριμους άντρες.

 Τα υλικά του παιχνιδιού είναι: Η τόκα (= ξύλο ως 25 πόντους από κορμό μικρού δέντρου ή καδρονιού), οι σιδερένιες μπάλες και τα μπαλιά. Οι μπάλες και τα μπαλιά ήταν παλαιότερα τα «βλήματα» των κανονιών του 1821, γι' αυτό τά 'φερναν από τα κάστρα της Μονοβάσιας και του Τσιρίγου.

Το μέγεθος του κάθε ολοστρόγγυλου μπαλιού είναι έως ένα μανταρίνι, ενώ οι μπάλες είναι κάτι παραπάνω από ένα μεγάλο πορτοκάλι.

Περιφορά Επιταφίου στο Γύθειο

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Γιάννης Ρίτσος, ο ποιητής της Μονεμβασιάς, της Λακωνίας, της Ελλάδας, της Ρωμιοσύνης και της Οικουμένης

Ο Λάκωνας ποιητής, Γιάννης Ρίτσος, γεννήθηκε στη Μονεμβασιά τη 1η Μαΐου 1909 και έζησε σε κάθε άγονη γωνιά της πατρίδας εξόριστος από Ελληνικά και ξένα καθεστώτα για τις ιδεές του και την δράση του κατά των Γερμανών.

Δημοσίευσε πάνω από εκατό ποιητικές συλλογές και συνθέσεις, εννέα μυθιστορήματα, τέσσερα θεατρικά έργα και μελέτες. Πολλές μεταφράσεις, χρονογραφήματα και άλλα δημοσιεύματα συμπληρώνουν το έργο του.
Το 1936 επί πρωθυπουργίας Μετάξα, τη Πρωτομαγιά, πριν το πραξικόπημα της 4ης Αυγούστου οι καπνεργάτες της θεσσαλονίκης είναι σε Απεργία και γι αυτο εναντίον τους χρησιμοποιήθηκε τόσο η αστυνομία όσο και ο στρατός. Στη διασταύρωση Εγνατίας και Βενιζέλου, χωροφύλακες πυροβόλησαν και σκότωσαν 7-8 εργάτες. Σ' αυτό το σημείο έχει στηθεί το μνημείο του καπνεργάτη. Με πυροβολισμούς προσπάθησαν να διαλύσουν και τις άλλες αντίστοιχες συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη με τουλάχιστον 12 νεκρούς και 300 τραυματίες.

Αυτές οι δολοφονίες των εργατών απο τη Κυβέρνηση Μεταξά ήταν η έμπνευση του Ρίτσου για τον "Επιτάφιο". Όσο κι αν θέλουν κάποιοι να ψεύδονται και να λένε πως αυτά δεν έγιναν ποτέ, όπως και για το Πολυτεχνείο αντίστοιχα, πέρα από το ίδιο το έργο του Ρίτσου, τον Επιτάφιο, υπάρχουν φωτογραφίες αλλά ακόμη και Γερμανικά ντοκυματέρ και βίντεο που δείχνουν ξεκάθαρα την αλήθεια, τους νεκρούς και τους φόνους όπως και τους φονιάδες. Κρίμα, τόσος κόπος από κάποιους για να χαλκέψουν την ιστορία;
Αργότερα ο Ρίτσος έλαβε ενεργά μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά των Γερμανών κι έτσι κατά το χρονικό διάστημα 1948-1952 εξορίστηκε σε διάφορα νησιά της πατρίδας.


Γιάννης Ρίτσος (1909 - 1990) από tvxorissinora

Συγκεκριμένα συλλαμβάνεται τον Ιούλιο του 1948 και εξορίζεται στη Λήμνο, κατόπιν στη Μακρόνησο (Μάιος 1949) και το 1950 στον Άγιο Ευστράτιο. Μετά την απελευθέρωσή του τον Αύγουστο του 1952 έρχεται στην Αθήνα και προσχωρεί στην ΕΔΑ. Το 1954 παντρεύεται με την παιδίατρο Γαρυφαλιά (Φαλίτσα) Γεωργιάδη κι ένα χρόνο αργότερα γεννιέται η -μοναδική- κόρη τους Ελευθερία (Έρη).

Το 1956, τον ίδιο χρόνο δηλαδή, τιμήθηκε με το Α΄ Κρατικό Βραβείο Ποίησης για τη «Σονάτα του Σεληνόφωτος». Το 1968 προτάθηκε για το βραβείο Νομπέλ το οποίο δεν πήρε διότι θεωρήθηκε στρατευμένος ποιητής (δηλαδή ήταν μέλος του ΚΚΕ). Το 1975 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 1977 τιμήθηκε με το Βραβείο Ειρήνης Λένιν.

Τι έχουν της Μάνης τα βουνά;

Τσάμικο γνωστό σε όλη την Πελοπόννησο. Παρεμφερής σκοπός με τον σκοπό του "Μωρ' περδικούλα του Μοριά". Παραλλαγή του τραγουδιού με την ίδια μελωδία εντοπίζεται και στην Θεσσαλία ως "Τι έχουν της Ζίχνας τα βουνά", το τραγούδι του κλέφτη Νικοτσάρα. Το τραγούδι κινείται σε γνωστά μοτίβα δημοτικών τραγουδιών,.

Ερώτηση προς τα βουνά για την θλίψη τους και απάντηση αυτών. Περιγραφή της μάχης με την έκβαση υπέρ των ελληνικών ή κλεφταρματολικών δυνάμεων, όπου οι Τούρκοι έχουν χάσει τρεις χιλιάδες ενώ οι Έλληνες τρεις οι οποίοι μάλιστα δεν είναι καν νεκροί απλά απουσίαζαν από το πεδίο της μάχης. Σουφή οι Έλληνες λέγανε όποιον Τούρκο ονομαζόταν Γιουσούφ. Τραγουδά ο θρύλος της Αχαΐας, ο Αγγελής Βέρρας. Γεννήθηκε στο Φαρραί Αχαΐας. Άριστος κλαρινίστας και τραγουδιστής. Κόρη του η μεγάλη Τασία Βέρρα που ακολούθησε τα βήματά του.

"Τι έχουν της Μάνης τα βουνά που είν' ανταριασμένα;
[Κανε βοριάς τα φύσηξε, κανε κακό χαλάζι;
Μαειδέ βοριάς τα φύσηξε, μαειδέ κακό χαλάζι.]
Ο Σουφ' Αράπης πολεμάει με δεκαοχτώ χιλιάδες.
Πέφτουν τα βόλια σαν βροχή κι οι σφαίρες σαν χαλάζι.
[Πέφτουν τα λιανοντούφεκα σαν σιγαλή ψιχάλα.
Μανιατοπούλα φώναξε από το παραθύρι.
-Πάψε, Σουφή, τον πόλεμο, πάψε και τα ντουφέκια,
να κατακάτσει ο κουρνιαχτός να σηκωθεί η αντάρα,
να μετρηθεί τ' ασκέρι μας ειδούμε πόσοι λείπουν.
Μετριούνται οι Τούρκοι τρεις φορές και λείπουν τρεις χιλιάδες.
Μετριούνται τα κλεφτόπουλα και λείπουν τρεις λεβέντες.
Ο ένας πάει για ψωμί, ο άλλος για προσφάι
κι ο τρίτος ο καλύτερος πάει στο μοναστήρι.]"

*Στο βίντεο παρουσιάζονται εικόνες με τα καστροχώρια της Μέσα Μάνης, της Προσηλιακής (Λακωνική). Στην φωτογραφία με τους ενδεδυμένους την μανιάτικη φορεσιά νέους παρουσιάζεται ο Πύργος των Μαυρομιχαλαίων στο Λιμένι.

Γιάννης Ρίτσος: Γεννημένος τη 1η Μαϊου

Ο Ρίτσος και ο Μίκης μιλουν για τα γεγονότα της Πρωτομαγιάς του 1936 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ρίτσος Διαβάζει στιχους του απο τον Επιτάφιο και ο Μίκης διευθύνει την ορχήστρα ενώ η Μαρία Φαραντουρη τραγουδα τα 8 ποιήματα που μελοποιησε ο Μίκης.

1987 από την ΕΡΤ στο κολλέγιο Αθηνών.

Από το e-lakonia.blogspot.gr

1η Μαϊου, 200 έλληνες εκτελούνται για το θάνατο
του Γερμανού υποστράτηγου στους Μολάους

H διαταγή του Γερμανού Στρατιωτικού διοικητή της νότιας Eλλάδας ήταν: "Διέταξα να εκτελούνται επί τόπου όσοι ευρεθούν σήμερον (30 Απριλίου 1944) επί του δρόμου από τη Σπάρτη έως τους Mολάους. Eπίσης διέταξα την εκτέλεση αύριο πρώτη Mαΐου, διακοσίων ελληνων που βρίσκονται στο στρατόπεδο στο Χαϊδάρι σαν αντίποινα για την εκτέλεση του Γερμανού στρατιωτικού διοικητή Πελοποννήσου έξω από τη Μολάους στις 29 Aπρίλη 1944".

Ο Υποστρατηγος Κρεχ επέστρεψε με φρουρά εμπροσθοφυλακής 26 στρατιωτών από την Μονεμβασιά για την έδρα της Γερμανικής στρατιωτικής Διοίκησης Πελοποννήσου στην Τρίπολη όταν δέχθηκε τα πυρά από τους ανταρτες οι οποίοι συνεχισαν να τον πυροβολουν στην πλατη όταν έπεσε... Συνολικά υπήρξαν τέσσερις νεκροι και τεσσαρες τραυματιες για τους Γερμανούς που σε αντιποινα εκτέλεσαν συνολικά 335 Ελληνες, 200 την πρωτομαγιά στην Καισαριανή και 135 στην οδό Μολάοι - Σπάρτη.

Για τους 200 έλληνες που εκτέλεσαν οι Γερμανοί στη Kαισαριανή η πορεία αυτή ξεκίνησε με τη σύλληψή τους από το καθεστώς Μεταξά της "4ης Aυγούστου 1936", όπου και στάλθηκαν σε φυλακές και εξορίες αρχικά ενώ μετά ένα χρόνο κλείστηκαν στο κάτεργο της Aκροναυπλίας. Aυτούς τους έλληνες η συνθηκολόγα 5η φάλαγγα παρέδωσε στους Γερμανούς κατακτητές και κατέληξαν στο στρατόπεδο Xαϊδαρίου και μετά στο απόσπασμα.

Tα πουλιά τoυ Μάη, Μανιάτικο


"Τα πουλιά του Μάη " Παραδοσιακό τραγούδι της Μάνης // Ερμηνεύει ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΗΤΣΟΒΟΛΕΑΣ // Δίσκος ΛΥΡΑ 1980 //  Μουσική επεξεργασία¨ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΡΖΗΣ // Επεξεργασία στίχων: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΣΣΗΣ