Δι@ύγεια

ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την Λακωνία

Με τη Διαύγεια ο Πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση, από ένα σημείο , στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές. Από 15/3/2010 θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.

Η Διάυγεια για την Λακωνία και του Δήμους της:

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ελαφονήσου

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Σπάρτης

Δήμος Μονεμβασίας

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Άλλες Υπηρεσίες της Λακωνίας στη Διάυγεια:

Πρωτοδικείο Σπάρτης

Ειρηνοδικείο Γυθείου Ν.Α. Λακωνίας

Επιμελητήριο Λακωνίας

Λιμενικό Ταμείο Λακωνίας

Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λακωνίας

ΕΔΩ, χρήσιμα εργαλεία, πληροφορίες, αναζήτηση και oργάνωση πληροφορίας του Προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ