Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Μονεμβασιά- Ελαφόνησος: σημαντικότατο ρόλο οφείλει και πρέπει να διαδραματίσει η τοπική κοινωνία!!!

Τα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με το εργοστάσιο παραγωγης ηλεκτρικής ενέργειας σε Μενεμβασιά- Ελαφόνησο και την σχετικλή επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Γρηγόρη Αποστολάκου το 2008, όπου πέρα της Νομοθεσίας, ο τότε Υφυπουργός Ανάπτυξης ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, κλείνει το μάτι και λέει επί λέξη "σημαντικότατο ρόλο οφείλει και πρέπει να διαδραματίσει η τοπική κοινωνία"... Σήμερα πέντε χρόνια μετά το σοβαρό αυτό θέμα επανέρχεται. Λυπηρό πολύ είναι πως σήμερα οι όμοροι Δήμοι Μονεμβασιάς και Ελαφονήσου δεν έχουν αρθρώσει ούτε λέξη σχετικά...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούμε τώρα στη συζήτηση των ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Πρώτη είναι η με αριθμό 378/7.1.2008 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Γρηγορίου Αποστολάκου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά με τη λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στο Δήμο Βοιών Λακωνίας.

Ειδικότερα η επίκαιρη ερώτηση του κ. Αποστολάκου έχει ως εξής: «Στο Δήμο Βοιών [σήμερα Δ. μονεμβασιάς] (Νεάπολη) του Νομού Λακωνίας και στην παραθαλάσσια περιοχή «Ασπρούδια» ο όμιλος ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ μέσω της εταιρείας ΗΡΩΝ-ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. επιδιώκει να εγκαταστήσει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με χρήση φυσικού αερίου ισχύος 448 ΜW.

Στις 13-7-2007 υπεβλήθη σχετική αίτηση της Εταιρείας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την οποία εκκρεμεί η έκδοση απόφασης, ενώ στις 8-10-2007 η ΗΡΩΝ-ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. απέστειλε προς το Δήμο Βοιών ενημερωτική επιστολή για τις προθέσεις και τις ενέργειές της.

Η επιλεγείσα περιοχή «Ασπρούδια» φέρει τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Είναι παραλιακή περιοχή ακριβώς απέναντι και σε απόσταση οκτακοσίων μέτρων περίπου από τη Νήσο Ελαφόνησο, περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλους για ολόκληρη την Ευρώπη.
2. Είναι όμορη με το βιότοπο της Λίμνης «Στρογγύλη» και το σύνολο της περιοχής αυτής προστατεύεται από το δίκτυο φύσης «ΝATURA 2000», όπως και από τη σύμβαση RAMSAR.
3. Στο Περιφερειακό Πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού της Γ.Γ.Π.Π. που εγκρίθηκε με την 25294/03 Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 1485 Β΄ 10-10-2003), όπως και σε οποιασδήποτε μορφής χωροταξικό σχεδιασμό, δεν επιτρέπεται χρήση όπως η αιτούμενη για την περιοχή.
4. Οι περιοχές της Νεαπόλεως και της Ελαφονήσου είναι ραγδαία αναπτυσσόμενες τουριστικές περιοχές με μεγάλου ύψους επενδύσεις.
5. Χωροθέτηση νέου λιμένος στην υπό κρίση περιοχή δεν προβλέπεται ούτε επιτρέπεται.

Οι ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βοιών, του Κοινοτικού Συμβουλίου Ελαφονήσου και του συνόλου των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων της περιοχής αποδεικνύουν ότι σύσσωμη η τοπική κοινωνία διακατέχεται από φόβο και αγανάκτηση, είναι αρνητική και δικαίως εξεγερμένη με την εξέλιξη αυτή, που η ενδεχόμενη υλοποίησή της θα καταστρέψει την περιοχή περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά.

Σε συνέχεια των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Η ΡΑΕ ως Ανεξάρτητη Αρχή και ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) ενημέρωσαν το Υπουργείο Ανάπτυξης, στα πλαίσια της αποκλειστικής του αρμοδιότητας για την ενεργειακή πολιτική, για το σχεδιασμό της συγκεκριμένης επένδυσης της ΗΡΩΝ-ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ;
2. Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο Ανάπτυξης ώστε να απορριφθεί σε όλα τα διοικητικά επίπεδα η αίτηση της Εταιρείας ΗΡΩΝ-ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. και να αποκλειστεί ενδεχόμενη εγκατάσταση τέτοιας μονάδας στην περιοχή;»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Κύριε συνάδελφε, γνωρίζετε καλά ότι κεντρικός στόχος της ενεργειακής πολιτικής της Κυβέρνησης είναι ο εκσυγχρονισμός της εθνικής ενεργειακής υποδομής. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχύσουμε την εγχώρια ασφάλεια τροφοδοσίας μέσα από νέες επενδύσεις ηλεκτροπαραγωγής, τόσο από τη Δ.Ε.Η. όσο και από άλλους επενδυτές. Στα τριάμισι χρόνια προωθήσαμε, προχωρήσαμε και προχωρούμε στην απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων τόσο στην παραγωγή όσο και στην εμπορία, στην προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, πράγμα το οποίο κάναμε και εμπράκτως με τη θέσπιση αντίστοιχου νομικού πλαισίου και βεβαίως στη γενικότερη μεταβολή του ενεργειακού μείγματος για να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες προκλήσεις των καιρών.

Κύριε συνάδελφε, διάβασα πολύ προσεκτικά την ερώτησή σας και θέλω να διευκρινίσω ότι ασφαλώς και η ενεργειακή πολιτική αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο Δ.Ε.Σ.Μ.H.Ε. δεν έχει απολύτως καμμία ανάμειξη στην αδειοδοτική διαδικασία, ενώ η Ρ.Α.Ε., ως Ανεξάρτητη Αρχή, απλώς γνωμοδοτεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο λαμβάνει και τις τελικές αποφάσεις.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, θέλω να τονίσω ότι τόσο η Ρ.Α.Ε. όσο κυρίως το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών όρων, με κάθε λεπτομέρεια, τις επιπτώσεις ενός έργου στο περιβάλλον. Στην προκειμένη περίπτωση αναμένουμε τη γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε., η οποία βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης.

Θέλω, όμως, να σας διαβεβαιώσω ότι στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι τέτοιου είδους σημαντικές αποφάσεις να λαμβάνονται με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινωνική συναίνεση. Εφαρμόζουμε την ενεργειακή μας πολιτική, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις υποδομών, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, αλλά και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και προοπτικές κάθε περιοχής.

Ακούμε, λοιπόν, με ιδιαίτερη προσοχή τις απόψεις και ενδεχόμενες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, όπως μας τις μεταφέρετε και εσείς μέσα από την ερώτησή σας. Να είστε σίγουροι ότι σεβόμαστε πλήρως τις ανησυχίες του κάθε πολίτη για τον τόπο του και μέσα από συνεννόηση, χωρίς εκπλήξεις, ευελπιστούμε να καταλήξουμε σ’ έναν κοινό δρόμο. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Αποστολάκο, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, η επίκαιρη ερώτηση που κατατέθηκε, γιατί κυκλοφορούσε μία φήμη –θα είμαι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός- ότι δήθεν η Κυβέρνηση είχε εγκρίνει μία τέτοια επένδυση. Η απάντησή σας με ικανοποιεί πλήρως, υπό την έννοια ότι περιγράψατε τα διοικητικά στάδια της έγκρισης μίας τέτοιας επένδυσης, η οποία περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε. και το αποφασιστικό δικαίωμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..

Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι η εξής. Κατάλαβα καλά ότι εσείς θα τηρήσετε τη νομιμότητα. Είναι αυτονόητο ότι θα τηρήσετε τη νομιμότητα. Με δεδομένο ότι το σύνολο των επισημάνσεων, οι οποίες περιγράφονται σε ό,τι αφορά τους όρους αδειοδότησης, είναι αληθές, είμαι βέβαιος ότι δεν θα τρωθεί, αν θέλετε, το αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης του τόπου.

Θα πρέπει ακόμα να σας πω ότι σε καμμία περίπτωση δεν είμαστε αντίθετοι ούτε ως τοπική κοινωνία –προφανώς ούτε εγώ- με την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. Τη στηρίζουμε. Πάντα, όμως, στo πλαίσιo τo οποίo και εσείς περιγράψατε, της τήρησης της νομιμότητος για την οποία είμαστε αφενός βέβαιοι και αφετέρου της κοινωνικής συμμετοχής και της στήριξης της προσπάθειας αυτής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε δύο λεπτά να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ που και οι δύο κάνατε οικονομία χρόνου σήμερα.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Κύριε συνάδελφε, τα θέματα ενέργειας είναι ζητήματα αιχμής όχι μονάχα στην Ελλάδα, αλλά σ’ όλο τον κόσμο. Αποτελούν αντικείμενο συνεργασιών, αλλά πολλές φορές είναι και αίτια αντιπαραθέσεων.

Σας διαβεβαιώ, λοιπόν, για ακόμη μία φορά ότι θα κινηθούμε μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής που σας περιέγραψα προηγουμένως, αλλά και της πολιτικής την οποία έχω περιγράψει σε απάντηση αντιστοίχων ερωτήσεων συναδέλφων στο πρόσφατο παρελθόν.

Θα υπάρξει απόλυτος, λοιπόν, σεβασμός στο περιβάλλον σε κάθε αναπτυξιακή προοπτική που έχει να κάνει είτε τοπικά είτε εθνικά, απόλυτη τήρηση της νομιμότητας των απαιτούμενων διαδικασιών, αναμονή της γνωμοδότησης της Ρ.Α.Ε. για να ληφθεί η απόφαση από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αξιολόγηση της Ρ.Α.Ε. γα να τεθεί υπ’
όψιν του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Επίσης, σημαντικότατο ρόλο οφείλει και πρέπει να διαδραματίσει η τοπική κοινωνία. Υπάρχουν οι διαδικασίες, υπάρχουν οι νόμοι, υπάρχει η Ρ.Α.Ε., η οποία κατ΄αρχάς εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, αλλά ιδιαίτερα το ΥΠΕΧΩΔΕ με ιδιαίτερη ενδελέχεια εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του οποιουδήποτε έργου, και νομίζω ότι μέσα σ’ αυτό τό πλαίσιο θα κινηθούμε κι οφείλουμε να κινηθούμε, διότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι επένδυση για το μέλλον των παιδιών μας. Παράλληλα όμως θα πρέπει να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε μια αγορά ανταγωνιστική, που θα μπορέσει να δώσει διέξοδο στον πολίτη σε κάθε μορφή δράσης του, είτε ως καταναλωτή ή ως πολίτη στις τοπικές κοινωνίες.

Αυτό το συνδυασμό, αυτή την ισορροπία επιδιώκουμε να βρούμε, μεταξύ προστασίας του περιβάλλοντος και βεβαίως της δυναμικής που πρέπει να αναπτύξουμε ως χώρα στον ενεργειακό τομέα και νομίζω ότι μέσα σ’ αυτό το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης κινούμαστε και θα συνεχίσουμε να κινούμαστε. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ('Ελσα Παπαδημητρίου): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.