Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Οι ανεμογεννήτριες είναι απόλυτα φιλικές και ακίνδυνες

Οι ανεμογεννήτριες είναι απόλυτα φιλικές και ακίνδυνες για το περιβάλλον και τους ανθρώπους