Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Δείτε την διαφορά...

Γιατρός στο επάγγελμα, Λάκωνας στην καταγωγή και δήμαρχος Τήλου από το 1995, ο Τάσος Αλιφέρης εκτελών χρέη εργάτη καθαριότητας στις 28-5-2007, ημέρα αργίας του Αγίου Πνεύματος, σε αντίθεση με άλλους δημάρχους που προτιμούν να βρωμίζουν τις πόλεις τους...