Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Αμοιβαίες μεταθέσεις μετατάξεις στην Λακωνία

ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ διορισμένη σε Νοσοκομείο της ΛΑΚΩΝΙΑΣ επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη σε Νοσοκομείο της ΑΤΤΙΚΗΣ. (πληροφορίες: κλικ εδώ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΑΠΟ Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ ΖΗΤΕΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ή Κ.Υ. ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Κ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (πληροφορίες: κλικ εδώ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Τ.Ε ΣΤΟ Κ.Υ.ΓΥΘΕΙΟΥ ΑΠΕΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ - Κ.Υ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ή ΣΤΟ Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)(πληροφορίες: κλικ εδώ)

ΠΕ Δοικητικού - Οικονομικού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου επιθυμεί αμοιβαία για Αθήνα (πληροφορίες: κλικ εδώ)

ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων από ΙΚΑ Λακωνίας ή Αθηνών (κέντρο) αμοιβαία μετάθεση σε ΙΚΑ Λάρισας ή Τρικάλων ή Καρδίτσας ή Βόλου ή Μακεδονίας (πληροφορίες: κλικ εδώ)

ΤΕ Μηχανικών απο Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς για δημόσια υπηρεσία στη Σπάρτη(πληροφορίες: κλικ εδώ)

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ διορισμένη σε Νοσοκομείο της ΛΑΚΩΝΙΑΣ επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη σε Νοσοκομείο της ΑΤΤΙΚΗΣ (πληροφορίες: κλικ εδώ)

ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων στο ΙΚΑ Λακωνίας επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση/ μετάταξη στη Λάρισα (πληροφορίες: κλικ εδώ)

ΤΕ Διοικητικού/ Λογιστικού επιψΘυμεί αμοιβαία μετάθεση από το Γύθειο (ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ) για τον Νομό Μεσσηνίας.(πληροφορίες: κλικ εδώ)

νοσηλευτρια Τ.Ε. κ εργάζομαι στο Γ.Ν.Σπάρτης κ ζητάω αμοιβαία μετάθεση με νοσηλευτή-τρια Π.Ε.-Τ.Ε.-Δ.Ε.που εργαζεται στο Γ.Ν.Καλαμάτας (πληροφορίες: κλικ εδώ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΖΗΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΜΟΛΑΩΝ, ΚΥ ΓΥΘΕΙΟΥ ή ΒΛΑΧΙΩΤΗ (πληροφορίες: κλικ εδώ)