Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Μανιατών πολιτεία. Λέλεγες-Λακεδαιμόνιοι-Μανιάτες

Ένας ιστότοπος που στήθηκε με μεράκι και με ψυχικά αποθέματα, και στηρίζεται στην Λακεδαιμόνια Αρετή. Μανιατών πολιτεία. Λέλεγες-Λακεδαιμόνιοι-Μανιάτες

Δημιουργήθηκε τό δίκτυο Μανιατών πολιτεία από μιά τρελλή και εντελώς αυθόρμητη ιδέα που προέκυψε από τον θαυμασμό μου γιά την Μάνη σε όλα τα επίπεδα, και από το έσχατο παρελθόν μέχρι τό απώτερο μέλλον.
Εμπνέεται από όλες τίς Μανιάτικες αρετές που είναι γραμμένες σε κάθε γωνιά τής Λακωνικής γής.
Η συμμετοχή και η ανεξαρτησία τών μελών είναι απαραίτητη προυπόθεση.

ΔΙΟΣ ΣΥΛΛΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣ ΣΥΛΛΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΝ ΙΔΡΥΣΑΜΕΝΟΝ, ΦΥΛΛΑΣ ΦΥΛΛΑΞΑΝΤΑ ΚΑΙ ΩΒΑΣ ΩΒΑΞΑΝΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ, ΓΕΡΟΥΣΙΑΝ ΣΥΝ ΑΡΧΑΓΕΤΑΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΣΑΝΤΑ, ΩΡΑΙΣ ΕΞ ΩΡΑΝ ΑΠΕΛΑΖΕΙΝ ΜΕΤΑΞΥ ΒΑΒΥΚΑΣ ΤΑ ΚΑΙ ΚΝΑΚΙΩΝΟΣ, ΟΥΤΩΣ ΕΙΣΦΕΡΕΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΦΙΣΤΑΣΘΑΙ ΔΑΜΩ Δ’ ΑΓΟΡΑΝ ΗΜΕΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ.ΑΙ ΔΕ ΣΚΟΛΙΑΝ Ο ΔΑΜΟΣ ΑΙΡΟΙΤΟ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΥΓΕΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΡΑΣ ΗΜΕΝ.