Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Αναμνήσεις: Εθνική Εορτή στο Γεράκι

Αναμνηστική φωτογραφία από κάποια εθνική εορτή στο Γεράκι από Παλλακωνικός Σύλλογος Νότιας Αυστραλίας «Ο Λεωνίδας» [Πολιτιστικός - Προοδευτικός - Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος]. Ημερομηνία και άνθρωποι απροσδιόριστοι. Aν κάποιος γνωρίζει στοιχεία ή και ορισμένα πρόσωπα στη φωτογραφία παρακαλούμε ενημερώσετέ μας.