Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Σαββατοκύριακό στη Μάνη

Όταν ο ήλιος χάνεται στη θάλασσα τα μάτια σιγοκλείνουν και η σκέψη ταξιδεύει στο χρόνο... περισσότερες φωτογραφίες από την Μάνη με κλικ εδώ στο ΜΑΝΗ ΙΕΡΗ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΓΗ