Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

ΤΟ ΘΕΜΑ: αγκυροβόλιο πλοίων στον όρμο Βατίκων

Θέμα: "Ένταξη στην ημερήσια Διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου θέματος σχετικά με τις ενέργειες του Δήμου για το αγκυροβόλιο πλοίων στον όρμο Βατίκων".

Κύριε Δήμαρχε,

Σε συνέχεια της προφορικής μου τοποθέτησης στην συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων στο δημοτικό συμβούλιο της 28ης Νοεμβρίου , στην οποία πρότεινα στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο να τεθεί θέμα ημερήσιας διάταξης θέμα σχετικά με τις ενέργειες του Δήμου για το αγκυροβόλιο πλοίων , υποβάλλω και γραπτώς το αίτημα για συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το παραπάνω θέμα έχει αναδεχθεί και έχει απασχολήσει την πολιτική ηγεσία του Νομού Λακωνίας, θεσμικούς φορείς του Νομού Λακωνίας και της Τοπικής κοινωνίας των Βατίκων.

Σημειώνω τα εξής:
*Την επερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας Λεωνίδα Γρηγοράκου προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με Θέμα: « Άμεσος κίνδυνος Περιβαλλοντικής καταστροφής από τα ρυπογόνα πλοία που ανεφοδιάζονται στον όρμο Βατίκων Νομού Λακωνίας»
*Το υπόμνημα φορέων της τοπικής Κοινωνίας από 14 Μαρτίου 2011 προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με Θέμα : Ανεφοδιασμοί αγκυροβόλια Πλοίων στον Όρμο Βατίκων , Διέλευση πλοίων από το Δίαυλο Κυθηρων Ελαφονήσου το οποίο υπογράφεται από φορείς της τοπικής κοινωνίας όπως 1)«ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ» 2)Ομοσπονδία των εν Αττική Βατικιώτικων Συλλόγων , 3)Ναυτικός Όμιλος Βατίκων , 4)Πολιτιστικός Σύλλογος Βατίκων , 5) Σύνδεσμος Νεαπολιτών «ΤΑ ΒΑΤΙΚΑ» , 6) Αδελφότης Φαρακλιωτών «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» , 7) Σύνδεσμος Λαχιωτών «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» , 8) Σύνδεσμος Αγιονικολαϊτών «Ο ΚΑΒΟΜΑΛΙΑΣ» .
*Την Ένωση Ξενοδόχων Νομού Λακωνίας με σχετικό υπόμνημα προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας με θέμα : Σχετικά με το ανεξέλεγκτο αγκυροβόλιο αλλά και τον παράνομο ανεφοδιασμό πλοίων, στον κόλπο της Νεάπολης (Βάτικα) Λακωνίας
*Για το ίδιο θέμα έχετε ασκήσει παρέμβαση προς την Λιμενική Αρχή της Νεάπολης Βοιών με το υπ αριθ 28/09/2011 Αριθ. Πρωτ. 22178 έγγραφο σας στην οποία εκφράζεται την ανησυχία και τις προτάσεις της δημοτικής αρχής και στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρετε ότι η αγκυροβολία των πλοίων στη θαλάσσια περιοχή των Βατίκων που είναι συστηματική, δεν είναι νόμιμη.

Η ένταξη του ως θέμα ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου θα δώσει την δυνατότητα να διερευνηθούν οι δυνατότητες παρέμβασης της δημοτικής αρχής στις αρμοδιότητες της οποίας υπάρχει το παραπάνω θέμα σύμφωνα με το άρθρο 75 του Δημοτικού Κώδικα το οποίο αναφέρει ότι « οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις …..με στόχο την προστασία , την ανάπτυξη και την συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας »

Σταύρος Χριστάκος, Δημοτικός Σύμβουλος
Μονεμβάσια Λακωνίας Τ.Κ. 230 70
Τηλ. 2732061289 & 6981820172
email : stavrosxristakos@gmail.com

Προς: Δήμαρχο Μονεμβασίας ,Κον Ηρακλή Τριχείλη
Κοινοποίηση: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου , Κον Σπύρο Αβδούλο