Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Γιατρός για την Μονεμβασιά, δύο φορές την εβδομάδα.

Ο διοικητής των διασυνδεομένων Νοσοκομείων Σπάρτης και Μολάων κ. Νικόλαος Κουφός ενημερώνει τους κατοίκους της Μονεμβασιάς και κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Ιατρείο Μονεμβασιάς έχει στον Οργανισμό του δύο θέσεις ιατρών, μία Γενικής Ιατρικής με βαθμό Επιμελητή Β΄, και μία Αγροτικού ιατρού. Ο Γενικός ιατρός που υπηρετούσε σ’ αυτό αποχώρησε από την υπηρεσία πριν από δυόμισι χρόνια και η θέση του έμεινε ακάλυπτη, αφού αυτή προκηρύχθηκε δύο φορές χωρίς ωστόσο να υπάρξει αίτηση άλλου ενδιαφερόμενου ιατρού.

Σήμερα δεν υπηρετεί ούτε Αγροτικός ιατρός, επειδή στις 13 Δεκεμβρίου του 2011, έληξε η θητεία του μέχρι τώρα υπηρετούντος ιατρού και αναμένεται η προκήρυξη της θέσης για την τοποθέτηση νέου ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, υπολογιζομένου του χρονικού διαστήματος περί τους δύο μήνες μέχρι την κάλυψη της θέσης.

Για το διάστημα αυτό, η Υπηρεσία διασυνδεομένων Νοσοκομείων Σπάρτης και Μολάων εξαντλώντας τις δυνατότητές της με βάση το ιατρικό προσωπικό που διαθέτει και περιορίζοντας τις ιατρικές υπηρεσίες σε άλλες περιοχές, καλύπτει τη Μονεμβάσια δύο φορές την εβδομάδα.