Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

ΕΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Την Κυριακή 22 Απριλίου για Rafting στο Λούσιο ποταμό. Πληροφορίες στον υπεύθυνο της εξόρμησης Πέτρο Γιαννακάκο (τηλ. 6976.520239).