Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

κατά των Αιολικών εγκαταστάσεων

Η λαϊκή συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο, στις 16 Απριλίου 2012, αποφάσισε ομόφωνα να πει «ΟΧΙ» στους σχεδιασμούς για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στον τόπο μας (Βρομώντας, Κριθίνα, Χιόνη, Βαβύλα, κτλ).

- Λέμε «ΟΧΙ» και στους ευρύτερους ενεργειακούς σχεδιασμούς για τα Βάτικα, που αφορούν την εγκατάσταση ΑΠΕ βιομηχανικής κλίμακας και την εν γένει εκβιομηχάνιση του τόπου.

- Αποφασίζουμε τη συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα προκειμένου να υπάρξει κλιμάκωση των δράσεων και των κινητοποιήσεων μας εναντίον όλων των παραπάνω.

- Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για τον συντονισμό των δράσεών μας με τα υπόλοιπα χωριά των Βατίκων που αντιμετωπίζουν την ίδια απειλή (π.χ. Φαρακλό, Ελίκα) και τη δημιουργία Πανβατικιώτικης Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΙΩΝ 16-04-2012