Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Αυξημένος κίνδυνος υγείας από την εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας

Η ηλεκτρική ενέργεια για να μεταφερθεί από τον τόπο παραγωγής (εργοστάσιο, ανεμογεννήτριες, πάνελ κτλ) της σε έναν άλλο θα πρέπει να μετατραπεί σε υπερυψηλή ή υψηλή (μικρότερες αποστάσεις) τάση. Γεγονότα και περιστατικά που έχουν αποτυπωθεί και καταγραφεί στη χώρα μας δείχνουν πως εντός της απόστασης των 200 μέτρων (δεξιά κι αριστερά) από τα καλώδια (κι όχι μόνο από τους πυλώνες) τα πράγματα είναι σαφώς επικίνδυνα ειδικά για τα παιδιά.

Πέρα από τις μελέτες και την δαιδαλώδη γραφειοκρατία που περιπλέκει και μπερδεύει τα πράγματα, υπάρχει μία ακόμη βασική ερώτηση. Τι δίκτυο μεταφοράς ενέργειας έχει σχεδιαστεί και προβλεφθεί για τις σχεδιαζόμενες Ανεμογεννήτριες, το Θερμικό Εργοστάσιο, τα πάνελς αλλά και τα νερά που έρχονται...; Υπόγειο ή Εναέριο θα είναι το δίκτυο που θέλουν να διασχίσει την Λακωνία από το Ταίναρο και τον Καβομαλιά ώς την Αρκαδία;

Ακολουθούν δύο σχετικά αποσπάσματα:
Όρια επικινδυνότητας: Αναφερόμαστε σε όρια επικινδυνότητας και όχι όρια ασφαλείας, καμία «δόση» ακτινοβολίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής, όσο μικρή και να είναι. Τον Δεκέμβριο 1998 η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τις μη Ιονιστικές Ακτινοβολίες (ICNIRP) και ο ΠΟΥ (παγκόσμιος οργανισμός υγείας) δημοσίευσαν όρια έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 5kV/m και 1000mG για συνεχή έκθεση κοινού και 10kV/m και 5000mG για την επαγγελματική απασχόληση (αυτά τα όρια ισχύουν και στην Ελλάδα).

Η ICNIRP αποδέχτηκε το 2001 ότι υπάρχει διπλάσιος κίνδυνος πρόκλησης παιδικής λευχαιμίας εφόσον τα παιδιά εκτεθούν μετά τη γέννηση τους σε δόσεις μαγνητικού πεδίου μεγαλύτερες των 4 mG, ωστόσο, δεν άλλαξε τα όρια.

Μόνο τα κράτη που ανήκαν στην ΕΣΣΔ εχουν όρια με βάση τις μη-θερμικές επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, δηλαδή πολύ χαμηλότερα σε σχέση με αυτά που έχουμε στην δύση.Πού οφείλεται η διαφορά αυτή; Στη Δύση τα όρια προσδιορίστηκαν βάσει της λογικής «όχι άμεσες επιπτώσεις στην υγεία». Αντίθετα, στην ΕΣΣΔ υπήρχε το σκεπτικό «καμία επίπτωση στην υγεία, άμεση ή μακροπρόθεσμη».

Τα προτεινόμενα όρια από ερευνητές για το μαγνητικό πεδίο είναι 2 mG αντί των 1000 mG!!!

& Προκαλούν επιπτώσεις στην υγεία;
Οι ακτινοβολίες χαμηλών συχνοτήτων έχουν συνδεθεί με τις αποβολές εγκυμοσύνης, το Αλτσχάϊμερ, την λευχαιμία, τον καρκίνο του στήθους και του δέρματος, την αϋπνία, τις θρομβώσεις, βλάβες στο DNA, τον διαβήτη, την σκλήρυνση κατά πλάκας, τις νευρωτικές διαταραχές, την κατάθλιψη κ.α. (βλέπε έρευνες)

Λόγω της σύνδεσης τους με τη πρόκληση παιδικής λευχαιμίας, έχουν καταταχθεί στα πιθανά καρκινογόνα το 1998 από το Εθνικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Υγείας των Η.Π.Α. (NIEHS) και το 2001 από το Διεθνές Πρακτορείο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.