Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Εκλογές 2012. Υποψήφιοι, ΔΗΣΥ, ΛακωνίαΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Θεοδώρα, ιδιωτικός υπάλληλος
ΚΥΛΑΚΟΣ Βασίλειος, οικονομολόγος- τραπεζικός
ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Μαρία, επιχειρηματίας
ΨΑΡΟΥ - ΣΤΕΛΛΑΚΗ Σταυρούλα, δικηγόρος