Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

στην Θεσσαλονίκη παρέλαση δεν έγινε, ο Λεωνίδας όμως παρέλασε σε όλο τον κόσμο