Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

ενα αδέσποτο γονίδι ... στο κυπαρίσσι

φωτογραφία: Γιάννης Πουλάκης