Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Του Αγιώργη στον "Πίσω Αγιώργη"

Ο "Πίσω Αγιώργης" βρίκεται στον Άγιο Νικόλαο στα Βάτικα κοντά στον Καβομαλιά και όπως θα δείτε είναι η ζεύξη της Μάνης με τη Κρήτη και τον Πειραιά...