Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία

Δελτίο Τύπου Θέμα: Απόσπασμα εκ του Ν. 2963/2001 - ΦΕΚ 268Α/23.11.2001

Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις 

Άρθρο 12
Εκσυγχρονισμός υποδομών και λεωφορείων
9. Τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία μετά την ισχύ του νόμου αυτού, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα κλιματισμού.

Τα αστικά λεωφορεία που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Ελλάδα δύνανται να φέρουν εξοπλισμό για την πρόσβαση και ασφαλή μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα. Τα λεωφορεία ιδιοκτησίας των φορέων συγκοινωνιακού έργου και μέχρι ποσοστού τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού στόλου αυτών φέρουν υποχρεωτικά τον εξοπλισμό του προηγούμενου εδαφίου.

Άρθρο 15
Υποχρεώσεις
1. Οι συγκοινωνιακοί φορείς και τα όργανα αυτών: ιδ. απαγορεύουν τη μεταφορά ζώων, πλην των περιπτώσεων ζώων συνο¬δείας αναπήρων ή μικρών κατοικίδιων ζώων, που μεταφέρονται με κατάλ¬ληλα για το σκοπό αυτόν μέσα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μετά Τιμής Εκ του Δ.Σ.
Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας
Διεύθυνση: Κλεομβρότου 50 Τ.Κ. 23100
Τηλ. 27310-83335, Κιν. 6932-312-912