Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Πάσχα στη Λακωνία

Έξαιρετική φωτογραφία στους Βουτιάνους σπό το Πρόεδρο της ΛΕΦΩΣ, Γιάννη Γκλέκα