Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Προστασία και έλεγχος της
αλιείας στον Λακωνικό Κόλπο

Ερώτημα από τον Βουλευτή & Αντιπρόεδρο της Βουλής Γρηγοράκο Λεωνίδα προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου

Κύριε Υπουργέ,
Οι ελληνικές θάλασσες σήμερα αντιμετωπίζουν την απειλή επερχόμενης…πτώχευσης, ως συνέπεια μακρόχρονης αλιείας χωρίς σχεδιασμό, προϋποθέσεις και κριτήρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του κανονισμού για την αλιεία (ΕΚ 1967/2006) και η ελληνική πολιτεία μέσω προεδρικών διαταγμάτων προσπαθούν να βάλουν μια τάξη στο χώρο αυτό, επιβάλλοντας υποχρεώσεις που αφορούν σε τεχνικά μέτρα για τη χρήση αλιευτικών εργαλείων (π.χ. ελάχιστες αποστάσεις από την ακτή, ελάχιστη διάμετρος διχτυών, κ.ά.), θέσπιση εθνικών διαχειριστικών σχεδίων και θεσμοθέτηση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών της αλιείας.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, η καταστρατήγηση των προβλεπομένων από τη νομοθεσία και η εφαρμογή καταστρεπτικών αλιευτικών πρακτικών αποτελεί κοινή πρακτική σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στο νομό Λακωνίας, στην περιοχή του Λακωνικού Κόλπου που συμπεριλαμβάνει τον όρμο Νεάπολης Δ. Μονεμβασίας καθώς και την περιοχή που οριοθετείται παραλιακά από το ακρωτήρι Ξυλής του Δήμου Μονεμβασίας έως το ακρωτήρι Μούντα του Δήμου Ανατολικής Μάνης σημειώνονται πολυάριθμα περιστατικά παράνομης αλιείας.

Συνήθως, πρόκειται για μηχανότρατες που παραβιάζουν την ελάχιστη απόσταση του 1.5 μιλίου από τις ακτές, κυρίως κατά τη διάρκεια τις νύχτας και όταν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες. Το ίδιο συμβαίνει ακόμα και σε ευαίσθητες περιοχές όπως οι εκβολές του ποταμού Ευρώτα, όπου προβλέπεται να μην εισέρχονται μηχανότρατες σε απόσταση 3μιλίων από τις ακτές.

Η ενασχόληση της συντριπτικής πλειονότητας των αλιευτικών σκαφών στον Λακωνικό κόλπο αφορά στην παράκτια και μικρής κλίμακας αλιεία. Το «άδειασμα» των θαλασσών από τις μηχανότρατες εκτός από οικολογική επίπτωση έχει φέρει στα όρια της επιβίωσης και τους μικρούς παραδοσιακούς αλιείς, καθώς δε βρίσκουν τίποτα να αλιεύσουν στην κατεστραμμένη παράκτια ζώνη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, Ερωτάσθε:
1. Σε τι ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου να αποφευχθούν τα δυστυχώς πολυάριθμα περιστατικά παράνομης και καταστροφικής αλιείας στο Λακωνικό Κόλπο;
2. Η εντατικοποίηση των ελέγχων και η επιβολή αυστηρότερων προστίμων στους παραβάτες συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα που προτίθεστε να πάρετε ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την αλιεία (ΕΚ 1967/2006) στην περιοχή;