Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

Τα μέλη της χορωδίας της ΕΡΤ λένε τον
Εθνικό Ύμνο και καταρρέουν από δάκρυα!