Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας

Προς: Ο.Τ.Α.
Ν. Λακωνίας

Θέμα: Αίτημα για τη συμμετοχή μελών του Δ.Σ. του Σωματείου στην επιτροπή διαβούλευσης.

Το Δ.Σ. του Σωματείου ζητά τη συμμετοχή μέλους του στην επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου σας. Τακτικό μέλος στην επιτροπή διαβούλευσης προτείνουμε να είναι ο κ. Αλεξανδράκης Παναγιώτης ο Πρόεδρος και Αναπληρωματικό Μέλος ο κ. Λαμπρινάκος Σταύρος μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου μας.

Τα ζητήματα τα οποία κάθε φορά επεξεργάζεται η επιτροπή διαβούλευσης είναι πολύ σημαντικά και αφορούν άμεσα και εμάς ως πολίτες – δημότες. Επίσης σημαντικότατο και απολύτως απαραίτητο είναι το να γνωρίζουμε το πρόγραμμα το οποίο συζητείται και να παρεμβαίνουμε όπου ο προγραμματισμός δεν έχει συμπεριλάβει τα Άτομα με ειδικές ανάγκες ή όπου δεν έχει δοθεί η απαραίτητη προσοχή στις ιδιαιτερότητες των αναπηριών μας.

Αναμένουμε την έγγραφη απάντησή σας σχετικά με το χρόνο και τόπο της διαβούλευσης.

Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας
Διεύθυνση: Κλεομβρότου 50 Τ.Κ. 23100
Τηλ. 27310-83335 Κιν. 6932-312-912
e-mail: talexandrakis@yahoo.gr