Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

20 θέσεις εποχικού προσωπικού

Τέλος χρόνου, αύριο, Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013, για την υποβολή αιτήσεων στον Δήμο Μονεμβασίας για 20 θέσεις εποχικού προσωπικού (τεσσάρων μηνών).

Η πλειονότητα των θέσεων κατανέμεται στις ειδικότητες:
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, δώδεκα θέσεις
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, τρεις θέσεις
ΔΕ Χειριστών Εκσκαφέα Φορτωτή Ομάδας Β' Τάξης Δ', τρεις θέσεις.
ΔΕ Οδηγού Φορτηγού χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, μία θέση.
ΔΕ Χειριστή Ισοπεδωτή Γαιών - Γκρέιντερ Ομάδας Ζ' Τάξης Γ', μία θέση.

Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27323-60570.