Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Aσφαλιστική κάλυψη ατόμων με αναπηρία κατά την αναμονή εξέτασής τους από το ΚΕ.Π.Α.

Η Βουλευτής Λακωνίας κ. Φεβρωνία Πατριανάκου, με ερώτησή της που είχε καταθέσει στη Βουλή στις 5 Δεκεμβρίου 2012, είχε αναδείξει το κοινωνικό πρόβλημα της αναστολής της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των ασφαλισμένων με αναπηρία, κατά τη διάρκεια της πολύμηνης αναμονής εξέτασής τους από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΚΕ.Π.Α.

Είχε προτείνει δε, να θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη γνωμάτευση αναπηρίας, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεξέτασης, ούτως ώστε να μην στερούνται τα άτομα με αναπηρία, στο εν τω μεταξύ διάστημα, την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.

Η Βουλευτής είχε υπογραμμίσει, κατά την παρέμβασή της αυτή, ότι πρόκειται για πολίτες, που έχουν διαρκή ανάγκη ιατρικής και φαρμακευτικής συνδρομής, λόγω των σοβαρών και χρόνιων παθήσεων που αντιμετωπίζουν και δεν νοείται, συνεπώς, να αποκλείονται –και μάλιστα για μακρό χρονικό διάστημα- από τις στοιχειώδεις παροχές του κράτους πρόνοιας.

Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννης Βρούτσης αναγνώρισε ότι το χρονικό διάστημα αναμονής πιστοποίησης της αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. είναι δυσανάλογα μεγάλο, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι με αναπηρία να παραμένουν ανασφάλιστοι για το διάστημα αυτό, δεδομένου ότι δεν λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας.

Αποδέχτηκε δε την αναγκαιότητα επίλυσης του προβλήματος που ανέδειξε η Βουλευτής και απάντησε ότι το όλο θέμα μελετάται από το Υπουργείο τόσο για την επίσπευση των διαδικασιών πιστοποίησης της αναπηρίας, όσο και για την ασφαλιστική κάλυψη των ατόμων με αναπηρία, κατά την αναμονή πιστοποίησης της αναπηρίας τους από τα ΚΕ.Π.Α.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του Υπουργού έχει ως εξής :

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική Ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τη βουλευτή κα. Φεβρωνία Πατριανάκου, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση παροχών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους ασφαλιστικών οργανισμών, είναι η ασφάλιση με την ιδιότητα του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου αυτού και η καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Επειδή πράγματι έχει παρατηρηθεί ότι είναι δυσανάλογα μεγάλο το χρονικό διάστημα αναμονής πιστοποίησης της αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α., με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι με αναπηρία να παραμένουν ανασφάλιστοι για το διάστημα αυτό δεδομένου ότι δε λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας, σας γνωρίζουμε ότι το όλο θέμα μελετάται από το Υπουργείο μας τόσο για την επίσπευση των διαδικασιών πιστοποίησης της αναπηρίας, όσο και της ασφαλιστικής τους κάλυψης.