Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Ο ενωτικός χαρακτήρας συγκροτημένων παρεμβάσεων φαίνεται να ανατρέπει την πιθανότητα κατάργησης της Π.Υ.Τ. Πελοποννήσου.

Δελτίο Τύπου

Ο ενωτικός χαρακτήρας συγκροτημένων παρεμβάσεων φαίνεται να ανατρέπει την πιθανότητα κατάργησης της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) Πελοποννήσου

Ο Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου, παράλληλα με την Περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά και σύσσωμων των θεσμικών και συλλογικών φορέων του τουριστικού κλάδου, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε κεντρικό επίπεδο, μετά από συγκροτημένες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, φαίνεται να αποτρέπει την πιθανότητα κατάργησης της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) Πελοποννήσου.

Σ’ αυτήν την κομβική για την Πελοπόννησο περίοδο, όπου ο τουρισμός αποτελεί το βασικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα και πυλώνα περιφερειακής ανάπτυξης, η πιθανότητα μεταφορά αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Πελοποννήσου από την Τρίπολη στην Πάτρα, θα οδηγούσε την Πελοπόννησο σε τουριστική οπισθοδρόμηση και μαρασμό, απαξιώνοντας και υποβαθμίζοντας έτσι το τουριστικό της προϊόν, τη μόνη ελπίδα επιβίωσης και ανάπτυξης στην παρούσα δυσχερή οικονομική κατάσταση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, εκφράζει τη βαθιά του ικανοποίηση για την πρόθεσή της ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού να τροποποιήσει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου με στόχο να παραμείνει η Π.Υ.Τ. Πελοποννήσου στην έδρα της, με ενδεχόμενο την παράλληλη μελλοντική ενισχυτική της στελέχωση