Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Δημοπρασία για τη δακοκτονία

Η διακήρυξη των όρων της δημοπρασίας για το έργο της δακοκτονίας έτους 2014 των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας έχει αναρτηθεί από 13-3-2014 στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1ΦΣΠ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη στο Διοικητήριο της ΠΕ Λακωνίας και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών σε ημερομηνία που θα ορισθεί δημόσια. Η υποβολή των προσφορών λήγει την Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 και ώρα 14:00. 

Πληροφορίες: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας
Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου
Τηλ.: 2731363330 κ. Ιωάννης Ράλλης