Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
RALLY SPRINT ''ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ''

9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013,
ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
RALLY SPRINT ''ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ''