Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Η Ελλάς πωλείται. Αλλά οχι σήμερα. Απο παλιά...