Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Δημοτικές βοσκές Ευρώτα

Δήλωση για τον ακριβή αριθμό ανά είδος, μικρών και μεγάλων ζώων που επιθυμούν να εισάγουν στις βοσκές του Δήμου, κατά το έτος 2014 καλούνται να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι του Δήμου Ευρώτα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Δήμαρχος του Δήμου Ευρώτα έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των προσόδων» των Δήμων και Κοινοτήτων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους δημότες να υποβάλλουν στο Δήμο (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοτικών Υπηρεσιών), μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής, να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι δηλώσεις - αιτήσεις θα γίνονται στο Δημοτικό Κατάστημα στο Βλαχιώτη και στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων Γερακίου, Κροκεών και Νιάτων.