Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΥΣΤΡΑ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΥΣΤΡΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ : ( μέχρι το ποσό των 37.100,00 €)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΥΣΤΡΑ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. - Επιστημονική Επιτροπή Αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΥΣΤΡΑ»

Τεχνικές προδιαγραφές Για τις αναστηλωτικές εργασίες που εκτελούνται για τις ανάγκες του έργου της «Αναστήλωσης Μνημείων Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά» είναι απαραίτητη η προμήθεια ανοξείδωτου χάλυβα υψηλών προδιαγραφών. Η ποιότητά του υλικού θα είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα, AISI 304 και AISI 316, με υψηλή αντοχή και βελτιωμένη συμπεριφορά και ανθεκτικότητα, όσον αφορά στη διάβρωση - οξείδωση.

Οι ποσότητες και οι διαστάσεις των ζητουμένων υλικών δίνονται με κλικ εδώ.

Η παράδοση θα γίνει εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στο εργοτάξιο της Επιτροπής στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά - Θέση Διάσελο. Ευθύμιος Γεωργακάκος Αρχιτέκτων Μηχανικός του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Από 28-09-2012 μέχρι 15-10-2012
 ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Γραφεία Επιστημονικής Επιτροπής Αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά, Λεωνίδου 96, 23100 Σπάρτη (υπόψη κ. Ευθύμιου Γεωργακάκου) Κατά την παράδοση, τα υλικά θα συνοδεύονται από έγγραφα πιστοποίησης και ποιότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 37.100,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς στο χώρο του εργοταξίου του έργου ( Μυστράς - θέση Διάσελο).
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: δύο (2) μήνες 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: τρεις (3) μήνες

Πληροφορίες : (από 8:00 μέχρι 14:30). τηλ.: 2731021541 κα Γιούλα Πολίτου& κος Ευθύμιος Γεωργακάκος