Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

Ο Νίκος Οικονομίδης στα "Κύφαντα".

Ο Σύλλογος Κυπαρισσιωτών "Τα Κύφαντα" οργανώνει καλοκαιρινή εκδήλωση με το Νίκο Οικονομίδη και την παρέα του! Ο Νίκος Οικονομίδης έρχεται στο ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ στις 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012.