Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Βενετσιάνικος χάρτης της Λακωνίας


Βενετσιάνικος χάρτης της Πελοποννήσου (λεπτομέρεια Λακωνία) του 1704.
Διακρίνονται καθαρά οι αναγραφές "C. MATAPAS" Ταίναρο "C. MALEAS" Καβομαλιάς, "MALVASIA" Μονεμβασία, "CRANAIS" Κρανάη, "MISTRA" Μυστράς, "ZACCOGNA" Τσακώνα, "CERIGO" Κύθηρα κ.α. ενώ τα χωριά γενικά εμφανίζονται πολλά μαζί σε ενότητες.