Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

ΥΠΕΚΑ προς Λεωνίδα Γρηγοράκο σχετικά με την "απαγόρευση δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές"

Σε απάντηση της επιστολής του Βουλευτή Λακωνίας Λεωνίδα Γρηγοράκου από κοινού και με άλλους βουλευτές και θέμα «καθολική απαγόρευση δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές» το ΥΠΕΚΑ απαντά- γνωρίζει ότι:

Το ΥΠΕΚΑ παρουσίασε στις 20/12/2011 στα Μ.Μ.Ε. Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις «χρήσεις γης» το οποίο αναρτήθηκε για διαβούλευση στο διαδίκτυο μέχρι της 31 Ιανουαρίου 2012.
Το συγκεκριμένο σχέδιο είναι προϊόν επεξεργασίας των υπηρεσιών συναρμόδιων Υπουργείων προκειμένου να εκσυγχρονισθεί το Προεδρικό Διάταγμα «Κατηγορίες και το περιεχόμενο χρήσεων γης» του 1987 (ΦΕΚ 166Δ/1987).

Δυστυχώς, δημιουργήθηκαν παρερμηνείες ως προς το άρθρο 14 του σχεδίου, το οποίο κάθε άλλο παρά στοχεύει στην απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμηση. Αντιθέτως, εξειδικεύει και κατοχυρώνει κάθε πολίτη που επιθυμεί να δημιουργήσει δράσεις στις εντός σχεδίου πόλεως και εντός οικισμού περιοχές καθώς και στις εκτός σχεδίου περιοχές. Η σύγχυση προκλήθηκε από την παράγραφο 9 της Ζώνης Α και 18 της Ζώνης Γ, που όμως δεν αφορά την ολοσχερή κατάργηση της εκτός οικισμών δόμησης.

Ακολουθεί το σχετικό Δελτίου Τύπου της 11/01/2012 με τίτλο "Ανακοίνωση σχετικά με τις ερμηνείες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης»"

Σχετικά με τις ερμηνείες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει ήδη δώσει διευκρινίσεις επί του θέματος με Δελτίου Τύπου στις 5 Ιανουαρίου 2012.

Ωστόσο επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα διευκρινίζει εκ νέου ότι:
Το Προεδρικό Διάταγμα «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» αφορά μόνο στην οργάνωση των χρήσεων γης που θα καθοριστούν με τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Ως εκ τούτου η δυνατότητα εκτός σχεδίου δόμησης που αφορά και στην κατοικία δεν θα επηρεάζεται από τις διατάξεις του υπό διαβούλευση Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, αφού θα συνεχίσει να διέπεται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος ΦΕΚ 270/85 που βρίσκεται σε ισχύ.

Το ΥΠΕΚΑ έχει επίσης, διευκρινίσει ότι το Σχέδιο βρίσκεται σε διαβούλευση στο διαδίκτυο και οι προτάσεις που θα διατυπωθούν θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψη στην τελική διαμόρφωση του Προεδρικού Διατάγματος.

Συνεπώς, το ΥΠΕΚΑ για άλλη μια φορά επισημαίνει ότι οι όποιες ερμηνείες δίδονται σχετικά με τις συνέπειες στο καθεστώς δόμησης και την απαξίωση ιδιοκτησιών, είναι εντελώς αβάσιμες και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα περί ολοσχερούς κατάργησης της εκτός σχεδίου δόμησης.
Τέλος, γίνεται γνωστό ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων στη διαδικασία διαβούλευσης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2012.