Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Αναθεωρημένοι κατάλογοι ύδρευσης της Δ.Ε. Κροκεών

Όπως δεσμευθήκαμε, οι αναθεωρημένοι κατάλογοι που θα αποκαθιστούν τα πραγματικά δεδομένα, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα βρίσκονται στο Κοινοτικό κατάστημα Κροκεών.

Όσοι συμπολίτες μας έχουν πληρώσει με τους παλαιούς καταλόγους και προκύπτουν χρηματικές διαφορές, θα πιστωθούν στον επόμενο λογαριασμό.

Επίσης ενημερώνουμε, ότι οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί εξετάζονται και αρχίζουν να δίνονται οι ενδεδειγμένες απαντήσεις.

Γνωρίζουμε και κατανοούμε την οικονομική συγκυρία, όμως και ο Δήμος μας θέλοντας να καλυτερεύσει τις υπηρεσίες του χρειάζεται τη συμβολή και συνδρομή των πολιτών ανάλογα με την κατανάλωσή τους.

Ο Αντιδήμαρχος Ευρώτα, Ηλίας Παναγιωτακάκος