Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Ακατάλληλα για κολύμβηση, νερά στο Γύθειο

Ακατάλληλες για κολυμβηση κρίθηκαν 5 παραλίες. Τα νερά σε αυτές χαρακτηρίζονται ως «ανεπαρκούς ποιότητας» μετά από ποιοτική έρευνα του ΥΠΕΚΑ.
Με βάση την αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, πέντε ελληνικές ακτές χαρακτηρίζονται ως «ανεπαρκούς ποιότητας» με βάση την αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, μία από αυτές είναι και η ακτή στο Εθνικό Στάδιο Γυθείου.

Η αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης πραγματοποιήθηκε μετά από παρακολούθηση τεσσάρων ετών (2008-2011) από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7 της Ευρωπαικής Κοινότητας.