Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Δωρεαν Διανομή Τροφίμων (δικαιούχοι, αίτηση, δικαιολογητικά)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, ανακοίνωσε το πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για το έτος 2012, στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους, από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης, οι αιτήσεις συμμετοχής, με τα λοιπά δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν από τους φορείς υλοποίησης του προγράμματος για τους δικαιούχους - μέλη τους έως 31-3-2012, στους υπεύθυνους του προγράμματος της Δ.Α.Ο.Κ., Α. Μαυρίδη και Κ. Διαμαντίδου (τηλ. 2731093800 εσωτ:1097). Οι φορείς υλοποίησης, οι δικαιούχοι, η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στο ΦΕΚ που ακολουθεί.
δωρεαν διανομή τροφίμων