Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Λακωνία και ακτοπλοία

Η Λακωνία διαχρονικά είχε ακτοπλοική σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά, παλαιότερα δε η συγκοικωνία με πλοίο υπερτερούσε αυτής με το αυτοκίνητο. Δεν είναι τυχαίο που το Λακωνικό στοιχείο είναι συγκεντρωμένο στον Πειραιά και τα Μανιάτικα αποτελούν σύνορο στο Μεγάλο λιμάνι...

πηγή: e-Lakonia.gr