Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Φοροδιαφυγή;

Είναι αλήθεια πως έχει έδρα το Λουξεμβούργο (της φοροδιαφυγής) εταιρία Αιολικών Πάρκου-ών που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα όπου πληρώνεται και επιδοτείται εδώ;;;