Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Περί υφαλοκριπίδας, Διεθνή ύδατα, οικόπεδα...

Εδώ από το 1987... Το πλοίο ήταν ακριβώς το ίδιο, αλλά με διαφορετικό όνομα και εξολισμό και μέσα....

κι εδώ από το 1976...
ΧΟΡΑ from ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ on Vimeo.