Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Οι Στρατιωτικοί στα χρόναι της ΝΔ
(κατάσταση αιχμηρή αλλά όχι σοβαρή,
εδώ και με λίγο χιούμορ)