Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Η ΑΜΑΡΤΊΑ ΔΕ ΤΗΣ ΛΑΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΣΤΙ!

Με μεγάλο ενδιαφέρον διαβάσαμε την ανακοίνωση του Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας σχετικά με την απαγόρευση τέλεσης νεκροσίμου ακολουθίας από την Εκκλησία της Ελλάδος.

Είναι πράγματι δικάιωμα των ο τρόπος λειτουργίας της Εκκλησίας.

Ωστόσο οφείλομε να παρατηρήσομε ότι το κόστος της τελετής είναι μεγάλο, ειδικά στην περίοδο αυτή, κατά την οποία οι Έλληνες περνούν οικονομική κρίση πρωτοφανή .

Κατά δεύτερον, στην προσπάθειά του να αιτιολογήσει την παραπάνω απόφαση αναφέροντας ότι οι βάρβαροι λαοί ΄εκαιγαν τους νεκρούς τους, δεν λαμβάνει υπόψιν του την παράδοση των Ελλήνων κατά την οποία η κάύσις ήταν μία από τις μεθοδους που χρησιμοποιείτο.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ , θεωρούν ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα η απόφασις ταφής, και στο βαθμό που η Εκκλησία της Ελλάδος επεμβαίνει πειχειρώντας να το κατργήσει, αυτή θέτει τον ευατό της μακριά από το ποίμνιο της, και όχι το αντίθετο.

Καλούμε δε τους πιστούς χριστιανούς καθόλου να μην προβληματίζονται από τις αποφάσεις μελών του ανωτάτου κλήρου, καθώς η πρόγευσις του Παραδείσου δεν μένει μαρυά από τους καώντες νεκρούς, αλλά από αυτούς που αμαρτάνουν.

Η ΑΜΑΡΤΊΑ ΔΕ ΤΗΣ ΛΑΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΣΤΙ!

Πάνος Σουκαράς

Συντονιστής Οικολογων Πράσινων Πελοποννήσου

Τηλ. 6980462634