Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΩΝ προτάσεις συντονιστικού αγροτών Μολάων Πακίων

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΩΝ προτάσεις συντονιστικού αγροτών Μολάων Πακίων

1. Αμεση απόσυρση του νέου φορολογικού νόμου για τους αγρότες.

2. Να αποσυρθεί η διάταξη για την φορολόγηση των αγροτεμαχίων (χαράτσια)

3.Να μην παρακρατούνται χρήματα απο τους τραπεζικούς λογαριασμούς είτε είναι από πώληση προιόντων είτε είναι από επιδότηση για την εξόφληση των οφειλών τους .

4Να αποζημιωθούν άμεσα οι ελαιοπαράγωγοι λόγω της μειωμένης παραγωγής και ακαρπίας φέτος.

5.Να προστατεύονται όλα τα αγροτικά προϊ'οντα και να μην επιτρέπονται προσμίξεις στο ελληνικο ελαιόαδο.

6.Αμεση μείωδση της τιμής του αγροτικού ρεύματος.

7.Αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες.

8.Προστασία της αγροτικής γης και των σπιτιων των αγροτών από κατάσχεση και εκποίηση, ανεξάρτητα αντικειμενικής αξίας.

9.Οι εισφορές στον ΕΛΓΑ να υπολογίζονται βάσει παραγωγής και η αποζημίωση να γίνεται από το πρώτο ευρώ της ζημιάς.

10.Κατάργηση των άμεσων και έμμεσων περιορισμών της αγροτικής παραγωγήςπου επιβάλλει η νέα ΚΑΠ, τιμαριθμική αναρποσαρμογή των επιδοτήσεων και κατάργηση όλων των παράνομων παρακράτησεων.

11.Μειίωση ορίων συνταξιοδότησης και αυξήσεις της κατώτερης σύνταξης,μείωση των ασφαλιστικών εισφορών,επιλογή από τον ασφαλισμένο της ασφαλιστικής κλάσης.

12. Οχι στην εμπορευματοποίηση του νερού.

13.Να σταματήσουν οι δικαστικές διώξεις για αγροτικά χρέη. Να γίνουν ρυθμίσεις με βάση τα νέα οικονομικά δεδομένα.

14.Αμεση ενεργοποίηση του κανονισμού DE MINIMUS ώστε να υπάρξει αναπλήρωση έστω μέρους του χαμένου ήδη εισοδήματος των εσπεριδοκαλλιεργητών της χώρας.

15.Συνδεδεμένη ενίσχυση στα χυμοποιήσιμα πορτοκάλια.

16.Το αρμόδιο υπουργείο να αναλάβει την προώθηση των αγροτικών προϊόντωνκαι παράλληλα να απαγορεύσει την εισαγωγή προϊόντων που έχουμε σε επάρκεια.

17. Κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα και εφόδια.

18. Κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγηήςκαι να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας.

19. Απαγόρευση ανάμιξης σκόνης στην παρασκευή γιαουρτιού ,γάλατος και τυριού.Να μην αυξηθεί η διάρκεια ζωής του φρεσκου γάλατος άνω των 5 ημερών.(Αν συμβεί αυτό θα σημάνει την πλήρη καταστροφή της ελληνικής κτηνοτροφίας.)

20. Οχι στις αθρόες εισαγωγές κρεάτων από τρίτες χώρες.Αυστηρός υγεινομικός έλεγχος των εισαγωγων τροφίμων από τρίτες χώρες.

21. Απαγόρευση εισαγωγής και παραγωγής μεταλλαγμένων τροφίμων και σπόρων.