Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Οι θρησκείες θα αφανίσουν τον άνθρωπο...

Ηχητικό απόσπασμα από το τελευταίο μάθημα του Δημήτρη Λιαντίνη προς τους μετεκπαιδευόμενους δασκάλους του Μαράσλειου Διδασκαλείου.