Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

Νανί κανείς ή να μη ζει?

Πατριώτες όπως λένε οι ίδιοι ή υμνητές και νοσταλγοί του Χίτλερ όπως φαίνεται από τα καμωμένα τους;