Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Δεκέμβρης 1944, Αθήνα...