Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Laconia bikeweek 2012

Μήπως η Λακωνία μας στα λατινικά είναι με "k" και όχι με "c", όπως Αμερική;