Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας

Εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο τουρισμός μπορεί να γίνει η ατμομηχανή της ανάπτυξης και της ευημερίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απογείωση της ελληνικής οικονομίας και στην έξοδο της χώρας από την ύφεση, ξεκίνησαν οι εργασίες της 10ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2013, στο φιλόξενο ξενοδοχείο Sparta Inn της Σπάρτης.
Στην εισήγηση του, ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Πολλάλης, κατανοώντας αφενός την γενικότερη οικονομική δυσπραγία των ξενοδόχων λόγω της κρίσης, υπερτονίζοντας αφετέρου την ανάγκη στήριξης της Ένωσης και ενίσχυσής της με νέα μέλη, τοποθετήθηκε επί της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εύλογη μείωση της ετήσιας εισφοράς των μελών προς την Ένωση κατά 50%, αρχής γενομένης από το έτος 2010 και εντεύθεν, χρονιά κατά την οποία η εν λόγω οικονομική κρίση εμφάνισε τα πρώτα έντονα σημάδια της. Η συγκεκριμένη πρόταση έγινε πλήρως αποδεκτή και ψηφίστηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Ακολούθως, μετά την ανάγνωση των πεπραγμένων και της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών της ένωσης, το σώμα απάλλαξε το μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, για το έτος 2012.
Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, διενεργήθηκαν οι προβλεπόμενες από το καταστατικό αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες, συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος: Δημήτριος Πολλάλης
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Γούδης
Γεν. Γραμματέας: Κυριάκος Κλάψης
Έφορος: Ηλίας Κουρουνάκος
Ταμίας: Γεώργιος Κοκκορός
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Πετροπουλάκης
Αναπληρωτής Ταμίας: Δημήτριος Παπαδάκης