Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

τα θαύματα της συλλογικότητας στην άκρη της Λακωνίας

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα στο καβομαλιά, στον Άγιο Νικόλαο βοιών!!!